Проектът Story2Remember изготви наръчник за здравни и социални специалисти, които полагат грижи за хора с деменция

Наръчник по програмата Story2Remember

Миналата година сдружение Алцхаймер България стартира проекта Story2Remember в сътрудничество с още 5 европейски организации. Целта на проекта е да осигури начин за хората с деменция, както и на грижещите се за тях, да се себеизразяват и да общуват с другите в забавна и подкрепяща среда чрез използването на театъра и разказването на истории. 

Цялостната програма на Story2Remember е насочена към създаването на обучителна програма, която да даде на практикуващите в грижата за болни с деменция и неформалните болногледачи един инструментариум, с който да подпомогнат социалната интеграция на хората с деменция чрез използването на креативен театър и разказване на истории.

Ключовата идея на наръчника е да отключи вслушването в скрития смисъл на историите, които отразяват естеството на чувствата на човека с деменция така, че той да може да ги осмисли, и тогава да бъде чут емоционалния смисъл на разказаните истории. Също е необходимо да се възприемат поетичните и метафорични послания на историите, които хората с деменция разказват. Фокусът на грижите трябва да бъде върху нуждите на човека, както и на семейството му като цяло, както са дефинирани от него, в този момент от живота им.

Вместо човека с деменция да бъде каран да „функционира“ в нашия свят, чрез тези терапии грижещите се ще разберат неговия опит и неговите представи за света.

Заедно с наръчника, към програмата на Story2Remember е създадена и информационна брошура, която осигурява обзор на резултатите от използването на креативния театър и разказването на истории при грижата за хора с деменция и ползите за доброто състояние на хората с деменция и техните болногледачи. Тя се основава на теоретични разсъждения за социална интеграция, за да илюстрира как учени и практикуващи професионалисти в областта на деменцията по света,
включително и тези в страните-партньори по програмата Еразъм+, използват тези креативни методи, за да насърчават този важен за хората с деменция аспект.

Наръчникът и информационната брошура могат да бъдат безплатно изтеглени и на български език от сайта на програмата Story2Remember тук.

Силно се надяваме, терапиите от проекта Story2Remember да бъдат включени в стандартизираната система за грижи за хора с деменция. Този проект ще подкрепи развитието на национални стратегии за грижи за хората с деменция, основани на принципите на социалната интеграция.