+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

2018 – 2019

2018 – 2019

В края на 2018 г. се финансираха и 3 проекта по Еразъм+ К 2, обучение на възрастни.

  1. Първият проект ,„Използването на театър и разказване на приказки при грижата за хора с деменция“ , стартира на 1.10.2018 и се координира от  „Румънско общество за Алцхаймер“. Изпълнява се в партньорство с Румънско общество за Алцхаймер,  (координатор); Хабилитас – Център за ресурси и професионално обучение – Румъния; Училището за актьорско майсторство Гейти – Националната театрална школа на Ирландия; Гръцката асоциация за болестта Алцхаймер и сходни заболявания (Алцхаймер Хелада) и Университет Борнмут, Великобритания. Основната цел на проекта е да подобри компетенциите на здравните и социалните работници, работещи в областта на грижите, чрез образователна програма, базирана на творческата драма и разказването на истории. Така ще се  подобрят комуникационните умения на болногледачите на хора с деменция чрез инструментариум, базиран на ролеви игри и разказване на истории. Проектът продължава до 2020 година. Финансиран е с 20 866 евро по програма Еразъм+ К2. Повече за проекта може да прочетете на сайта на проекта www.story2remember.eu .  Дейностите по проекта, които реално започнаха да се реализират през 2019 г.,  ще се опишат подробно  в отчета за 2019 година.
  2. . Следващият проект “еLILY -Умения за обучение чрез електронна здравна грамотност сред хората, полагащи грижи за възрастни хора и хора с деменция“, също стартира  на 01.10.2018 г. Проектът е-Lily има за цел да осигури смесена програма за обучение (обучение в клас и онлайн курсове) за хора, грижещи се за уязвими възрастни хора и хора с деменция, базирана на теоритичния модел разработен от Норман и Скинер, интегрирайки допълнително измерения, представени от Чан и Кауфман, Гилстад и адаптирани към изискванията за уеб технология 2.0. Изпълнява се в партньорство с Частно висше училище в гр. Шчечин „Колегиум Балтикум“ (координатор); Кипърският технически университет; Анциани нон Соло, неправителствена органзиация от Италия, фокусирана върху управление на проекти в областта на социалното включване; Атинската органзиация на Болест на Алцхайемр и сходни заболявания – Гърция. Проектът продължава до 2020 година. Финансиран е с 25 745 Евро по програма Еразъм+ К2. Повече информация за проекта може да намерите на интерент страницата на проекта https://elily.eu. Дейностите по проекта, които реално започнаха да се реализират през 2019 г. ще се опишат подробно  в отчета за 2019 година.
  3. Последният международен проект е „Използвай го или го губиш“. Проектът има за цел да привлече вниманието към болестта на Алцхаймер чрез разработване на иновативни практики и прилагане на инициативи за сътрудничество, взаимно обучение и опит, за да се насърчи сътрудничеството на европейско равнище. Координатор на проекта е Общинската администрация на гр. Кахраманмараш. Парньори са: Университета в Кахраманмараш, Учебен център за развитие на Тесалия (D.C.T. – A.KE.TH.), разположен в Трикала, Гърция, Частно висше училище в гр. Шчечин „Колегиум Балтикум“, от Полша и CEIPES – Международен център за насърчаване на образованието и развитието от Палермо, Италия. Основният продукт от този проект е изработване на Наръчник в помощ на семействата и болните с началната фаза на болестта. В Наръчника  ще се представи здравословен стил на живот и хранене, дейности, които могат да забавят развитето на болестта. Препоръките, изписани в Наръчника, ще бъдат използвани в грижата за болните, както в Турция, така и в другите партньори по проекта. Наръчникът ще бъде създаден на английски и ще бъде преведен на езиците на всички партньори, както и на арабски. Проектът е финансиран с 12 000 евро. Стартира през декември 2018 г. и ще приключи през септември 2020 година. Реално дейностите започват през 2019  г.и ще бъдат отчетени в следващия Годишен доклад.

  • През октомври 2018г. стартира инициативата „Приятели на деменцията“ и в България, благодарение на спечелено финансиране от програмата на TELUS International Europe. Проектът „Стани приятел на човек с деменция“ беше одобрен и Обществения Борд на TELUS International Europe и финансиран със 7. 432.15 лв. С този проект 20 студенти от помагащите професии придобиха умения в иновативни методи за България, за общуване с болни с деменция. Направихме 2 обучения в София и Плевен. На тези обучения присъстваха 23 човека. От тях 17 човека продължиха да посещават предварително избраните домове за възрастни хора около София и Плевен. Благодарение на това финансиране стартирахме международното движение „Приятели на деменцията“ и в България. С организираните срещи в Софийския университет и в Американския университет – Благоевград изпълняваме част от изброените задачи на движението – за повишаване на осведомеността за деменцията и повишаване броя на хората, включили се в движението. До март 2019 г. в България има 132 приятели на деменцията.