+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Деменция

Деменцията:

– е прогресивно нарушаване на мозъчните функции като памет, мислене, език, решаване на проблеми, внимание и др.

– оказва силно влияние върху ежедневните дейности на човек

– е заболяване, което се наблюдава предимно при възрастни хора, но НЕ е естествена част от остаряването

– най-често се причинява от болестта на Алцхаймер, но не е задължително

Какво е деменция?

Деменцията е синдром, който се характеризира с упадък на множество когнитивни функции, достатъчно значим, за да наруши ежедневните дейности на болните и появяващ се при нормална степен на съзнание. Най-типично за дементните заболявания е отслабването на умствените способности и функции като памет, език, мислене, планиране, разпознаване на хора и предмети. Нарушенията са отвъд приеманите за нормални граници с напредване на възрастта. Симптомите постепенно разрушават способността за изпълнение на ежедневни дейности като шофиране, домакинска работа, дори лични грижи като тоалет, обличане, хранене.

Проучванията в областта на деменциите придобиват изключително значение, поради увеличаването на средната продължителност на живота на хората. Заболеваемостта нараства значително с възрастта, като се удвоява за всеки 5 години след 60 годишна възраст.


Кога се проявява?

Вероятността за поява на деменция нараства с напредване на възрастта, най-често след 65-годишна възраст. В настоящия момент в света 3-6% от населението между 65 и 79 годишна възраст и 20-30% от населението между 80 и 95 години боледува от деменция.


Как протича заболяването?

Деменцията обикновено се развива бавно. Затова поставянето на точна диагноза в ранните стадии може да е много трудно. Протича в няколко фази, всяка от които има характерно изявени симптоми.

За подробна информация вижте: Фази


Кои са причините за поява на деменция?

Деменцията може да бъде предизвикана от един или от няколко здравословни проблема. Сред основните и познати на науката причини са:

  • Съдови заболявания
  • Инфекции
  • Травми
  • Интоксикации
  • Генетични, метаболитни и неопластични заболявания.

Все още има множество видове деменции, за които не е известно от какво се причиняват, например болестта на Алцхаймер. Тези деменции са класифицирани като “дегенеративни”. Терминът е избран, за да покаже, че първопричината им не е известна, както и че са необратими и все още не е познато лечение за тях.


Лечими ли са деменциите?

Някои видове деменции могат да бъдат частично или напълно излекувани. Степента на лечение обикновено зависи от това колко бързо бъде открита първопричината за болестта и колко бързо бъде третирана тя. Някои форми на деменция обаче са необратими и за тях няма лечение, като деменцията в следствие на болестта на Алцхаймер.

Вижте още: Лечение на болестта на Алцхаймер


Кои са най-често срещаните деменции?

Болестта на Алцхаймер е най-често срещаната форма на деменция в третата възраст – около 60% от всички деменции. Следва съдовата деменция, която е причина за 15% от деменциите, смесената форма на деменция (12%), фронто-темпоралната деменция (10%), подкоровите дегенеративни деменции (8%). Останалите форми на деменция представляват общо 5% от всички деменции. Макар между 50% и 70% от всички деменции да се дължат на болестта на Алцхаймер, двете понятия не са синоними. Деменция е много по-обширен термин и се отнася до всички мозъчни синдроми, които причиняват проблеми с паметта, ориентацията и комуникацията.

Вижте още: КласификацияПредстоящи събития