+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

2021 – 2022

2022

EMPROVE– EMpowering PROfessional relatiVEs in Europe

В края на 2022-ра година стартира проектът EMPROVE– EMpowering PROfessional relatiVEs in Europe. Целта на проекта е да бъде предоставена подкрепа на професионалистите, работещи като мениджър по гериатрична грижа или „професионален роднина“ – тяхната задача е да се застъпват за правата и нуждите на възрастните хора и да координират нужните за тях ресурси.

Проектът е с продължителност 2 години и включва организации от Румъния, Гърция, Италия и България.

В рамките на проекта ще бъдат разработени няколко продукта. Първите от тях ще бъдат методология и тренинг за професионалисти, работещи в сферата на гериатричната грижа. Тренингът ще предостави полезни подходи и техники, свързани с различни аспекти на грижата за възрастни хора – физическо и психично здраве, финанси, работа със семейството, налични ресурси и услуги. Това ще даде възможност на професионалистите да развият компетенциите си.

Следващата стъпка ще бъде да се състави ръководство, което да предоставя както обща информация за професията, така и конкретни дейности и инструменти за работа с и подкрепа на възрастните хора и техните семейства. Съдържанието на тренинга и ръководството ще бъде представено на пилотен уъркшоп във всяка от участващите държави.

На следващ етап от проекта ще бъде разработена онлайн платформа, на която тренингът и ръководството да бъдат свободно достъпни. Това ще улесни разпространението на материалите по проекта към хората, които се нуждаят от тях. Платформата ще стимулира и споделянето на идеи и добри практики между професионалистите.

Проектът EMPROVE е финансиран по програмата Еразъм+ и се стреми да подобри качеството на грижата за възрастни хора, като предоставя на професионалистите нужните знания и умения за работа в тази сфера.

„SAA – С разум срещу възрастовата дискриминация“

В началото на 2022 година ГС „Алцхаймер – България“ започна работа по проекта ¨SAA – С разум срещу възрастовата дискриминация“, финансиран по програмата Еразъм+, който се осъществява в партньорство с организации от Германия, Португалия, Белгия, Литва, България и Холандия. Той ще продължи до юни 2024 г.

Пренебрежителното отношение към възрастните хора съкращава живота им средно със 7,5 години. Отрицателните стереотипи, предразсъдъци и дискриминацията на човек заради възрастта му, са известни като „ейджизъм“ – явление, за което е доказано, че причинява стрес, който води до сърдечно-съдови заболявания, понижане на нивата на ефективност и намаляване на продуктивността. В политиките и практиките в целия ЕС все още се наблюдават предразсъдъци, отхвърляне, пренебрегване или дори изключване на възрастните хора.

„SAA – С разум срещу възрастовата дискриминация“ се фокусира върху борбата с явлението „ейджизъм“! SAA е игрови инструмент, който ще повиши знанията ни за „ейджизма“ и ще допринесе за развитието на емпатия, толерантност и социални умения. Ще бъдат разработени за неформално безплатно обучение интерактивна платформа с висококачествена игра, сборник, обучителен наръчник и препоръки за създаване на политики за приобщаващо общество. SAA ще допринесе за възстановяване на имиджа на възрастните хора като пълноправни граждани с потенциал да бъдат в полза на своите общности и ще премахне бариерите пред тяхното социално участие.

„AIDA – Общуване с хора с Алцхаймер чрез дигитални средства и изкуств

В началото на 2022 година ГС „Алцхаймер – България“ започна работа по проекта AIDA, финансиран по програмата Еразъм+, който се осъществява в партньорство с организации от Италия, Гърция, Словения, Ирландия и Дания.

Проектът е с продължителност две години и целта му е да се създаде синергия между три области – грижа, изкуство и култура и технологии, за да подобри живота на хората с деменция и на техните болногледачи. Партньорите имат различни експертизи, които ще допринесат за създаването на иновативни подходи към деменцията.

Създадена е методологията AIDA, която предлага метод на работа, обединяващ трите области, както и обучителни сценарии за прилагане на иновативния подход. Проведоха се също две обучения – във Фолиньо, Италия, и в София, България, чиято цел беше да се обмени опит в създаването на сценариите и да се обучат обучаващи, които да предадат получените знания на професионалисти в трите сфери.

През 2023 партньорите по проекта осъществиха пилотната фаза на проекта, по време на която хора с деменция имаха възможността да посетят културно място (музей, галерия и др.), заедно със своите болногледачи, и да осъществят обучителните сценарии по методологията AIDA. За България асоцииран партньор е Националния политехнически музей, където бяха проведени срещите.

Работи се и по създаването на дигиталната платформа AIDA Hubs, в която ще бъдат качени разработените обучителни сценарии и резултатите от проведената пилотна фаза. Участниците в пилотната фаза ще имат възможност да създадат „лична галерия“ в платформата, в която да запазят спомените от преживяванията по време на проекта.

„Студентски практики – фаза 2, МОН“

През 2022г. гражданско сдружение “Алцхаймер – България” взе участие в проекта на МОН „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран от ОП НОИР. Проектът даде възможност на трима студенти да се включат в сдружението като стажанти и да се запознаят по-отблизо с работата и каузата на организацията. Стажантите бяха подбрани от различни специалности – политология, психология, международни отношения, за да се запознаят от различен ъгъл с деменцията и да работят в различни направления: подобряване на социалните политики за хора с деменция, прилагане на услуги, свързани с грижа и подобряване на емоционалното и психическото състояние на хората, засегнати от деменция, както и работа на международно ниво за обмен на добри практики и сътрудничество в сферата на грижата за хора с деменция и техните близки и болногледачи и подобряване на условията на живот за тях.

2021

„DementiaCare“

През ноември 2021 година ГС „Алцхаймер – България“ започна работа по проекта DemetiaCare. Той е финансиран по програмата Еразъм + и се осъществява в партньорство с Турция, Италия, Словения, Великобритания, Испания и Португалия. Продължителността е 2 години. Целта му е да се фокусира върху използването на нефармакологични стратегии, в частност арт терапия, която се разпознава като подходяща техника за намаляване на депресивните и поведенчески симптоми в клиничната картина, както и за цялостно подобряване на качеството на живот на пациентите с деменция.

DementiaCare предлага иновативен модел, тъй като включва водещи експерти в областта на невродегенеративните заболявания, в създаването на изключително специфична учебна програма, базирана на използването на арт терапия в ранните стадии на заболяването. Проектът съчетава иновацията със задоволяване на съществуващата и пренебрегваната здравна нужда.

Проектът насърчава обмена на добри практики, нови методи за разработване, предоставяне и оценка на програми и нови подходи за мултидисциплинарно обучение, способни да насърчат високи нива на преподаване и развитие на умения сред различни институции и обучетелни центрове.

„Кучешки приятели на деменцията“

ГС „Алцхаймер – България“ осъществи проект „Кучешки приятели на деменцията“, финансиран по програмата „Проекти за солидарност“ към „Европейския корпус за солидарност„. Проектът стартира края на лятото на 2021 година и бе с продължителност една година, като финансирането е в размер на 6 740 евро.

Целите на програмата са свързани с ангажиране на младите хора в обществените проблеми и повишаване на уменията им за ръководене на проекти.

Проектът има за цел да повиши осведомеността относно проблемите и нуждата от комуникация на хората с деменция. Той се фокусира и върху нуждата от подобряване на отношението  на обществото към бездомните животни. Така резултатите от проекта „Кучешки приятели на деменцията“ са насочени към това да се предложи нова социална услуга, в която да бъдат ангажирани бездомни животни от приют, за подобряване на емоционалното състояние на хората с деменция.

Дейностите по проекта включват срещи между хора с деменция от дом за възрастни хора с кучета от приют „Every dog matters EU”. На срещите присъстваха доброволци и психолози, за да отчетат ползите от подобна комуникация и да се състави доклад.

„Дигитален внук“

Проектът „Дигитален внук“ беше финансиран по програма „Социални иновации“ на Столична община през 2021 година. Сумата, която сдружението получи за реализиране на проекта, е 4 910 лв.

„Дигитален внук“ е проект, чиято цел е създаването на Наръчник за онлайн терапевтична услуга, която ще даде възможност в условия на пандемия възрастни хора с деменция да получат внимание и грижа. За целта се създаде наръчник в помощ на хората над 65 да използват дигитални инструменти за контакт (Скайп, Вайбър, Зуум и Уатсап). Това ще улесни връзката между хората с ранна деменция и техните близки и ще помогне за преодоляване на социалната изолация.

Наръчникът по проекта „Дигитален внук“ включва подробна информация относно стъпките, които потребителите трябва да следват, за да се свържат по някоя от четирите платформи с техните близки. Той e адаптиран чрез предварително тестване, така че да бъде подходящ за употреба от възрастни хора с ранна деменция.

Наръчникът бе изработен от студенти, следващи в направления, свързани със социални дейности, което повишава осведомеността сред бъдещите професионалисти и акцентира върху нуждата от подобряване на социалните услуги за хора, болни от деменция и техните близки. Проектът спомага и за създаване на контакт между поколенията и развиването на Приятелски настроено общество за възрастните хора, засегнати от деменция.

Дейностите по проекта се състояха в рамките на осем месеца, през които бе изработен, тестван и редактиран Наръчникът. Финалният вариант е качен на уебсайта на сдружението, достъпен за всеки, който има интерес към него.