+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Печатни издания

Печатни издания

 

Съществена част от мисията на ГС „Алцхаймер-България“ е да предоставя актуална и полезна информация за новостите в областта на болестта на Алцхаймер и другите форми на деменция на дотъпен, разбираем език. Приоритет за нас е информацията да се разпространява свободно и безплатно, както и да достига до максимален брой хора, които имат нужда от нея.

Приоритет при подбора на публикациите и печатните издания са:
  • Превенция на заболяването
  • Здравна и правна информация в помощ на пациенти и грижещи се
  • Практическа информация в помощ на ранната диагностика
  • Информация с практическа ориентация за тренинг на паметта в начална фаза на заболяването
  • Методи за работа с болни от Алцхаймер
  • Практическа информация в помощ на полагащите грижа за болни от Алцхаймер
  • Новите тенденции и медикаменти за лечение на заболяването
  • Научни открития в областта