+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Доклади

Осигуряване на адекватни здравнии социални услуги за хора с деменции – препятствия и възможности. Доклад върху националните политики и практики в България

По-ефективно използване на съществуващия човешки и институционален капацитет в полза на засегнатите от деменция в България