+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Перспектива

Някои видове деменция имат малко по-добра перспектива от други, но като цяло перспективата за пациентите с деменция не е добра. За пример, при болестта на Пик деменцията бързо се развива във фронталните отдели на мозъка, въздействащи върху личността и поведението повече отколкото върху паметта. Веднъж след като сте научили диагнозата най-доброто, което можете да направите е да продължите да поддържате контакт с вашия личен лекар и с Alzheimer’s Society. Организацията има много експерти от различни области за всички видове деменция като се поддържа дневен център и специалисти за обгрижване на болни. Видовете помощ зависят от вашето състояние, но може да включва сеанс или домашно посещение за тези които не са достатъчно подвижни. Специалистите могат да предложат клинично обучение за да помогнат на пациентите за паметовите нарушения.