+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

2012 – 2013

Работата на  Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ е оценена като  Добра практика в Европейския парламент по повод 6-тия Европейския ден за правата на пациента организиран от Active Citizenship Network (www.activecitizenship.net ) – 2012. Програмата на събитието и направената презентация от Ирина Илиева , може да се намери на следния линк: http://www.activecitizenship.net/patients-rights/projects/82-programme-6th-european-patients-rights-day.html

Проект: Застъпническа кампания за изготвянето на Национален план за предизвикателството Деменция по време на криза в България. Финансиран по Програмата «Изток-Изток» на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Институт „Отворено общество” – София.

Бюджет на проекта: 16 000 USD

Времетраене: 6 месеца

Място за реализиране на проекта: Първият семинар с международно участие в гр. Сандански, в който участваха професионалисти и засегнати от деменцията от Чехия и Македония.

Основна цел: Да подобрим съществуващите практики в България в социалната и здравната системи по отношение на старите хора с деменция и техните семейства, чрез изработването и приемане на Национален план за предизвикателството деменции, по време на криза.

Резултати:

  1. Консенсус по разработването на необходимите политики, мерки и услуги в България съгласно Европейския пример.
  2. Преодоляване на социалната изолация на болните с деменции и техните семейства;
  3. По-добро управление на здравните и социални разходи, свързани с болните от Алцхаймер, други форми на деменция и техните семейства.