+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

2010 – 2011

Проект: „Няма време за губене” – Застъпническа кампания за социално-икономическите права на болните от Алцхаймер и Деменция и техните семейства. Финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Институт „Отворено общество” – София.

Бюджет на проекта: 5 000 USD

Времетраене: 8 месеца

Място на реализиране на проекта: София, Варна, Пловдив, Тополовград

Основна цел: Информиране и застъпничество за социално-икономическите права на болните от Алцхаймер и сходни заболявания и техните семейства, и за преодоляване на дискриминацията, и подобряване достъпа до услуги.

Резултати:

  1. организирани 4 кръгли маси, където заедно – близки на болни, политически субекти и НПО дискутираха цената на болестта, която се плаща от семействата и какви са очакванията от социалната и здравна системи.
  2. проведе се първото за страната социологическо проучване;
  3. брошура „Да разберем болестта на Алцхаймер“, която може да изтеглите от нашата интернет страница https://alzheimer-bg.org/pechatni-izdanija/broshuri/
  4. в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област София (2011 -2015) се отдели отделна подгрупа – стари хора в риск от деменция. С това се постави акцент върху изработване и внедряване на отделни политики и услуги за тази бързо нарастваща социална прослойка, така както е залегнало в заключенията и препоръките на Европейския икономически и социален комитет относно „Гарантиране на общия достъп до дългосрочни грижи и устойчиво финансиране на системите за предоставяне на дългосрочни грижи за възрастни хора“.