0898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Начало

ГС „Алцхаймер-България“


 
 
 „Алцхаймер–България” е член на Алцхаймер–Европа и Eurocarers. Споделяме европейските принципи за работа и подкрепа на семейства, в които има хора, болни от Алцхаймер и сходни заболявания. Наша основна цел е да провокираме интереса на обществото относно значимостта на проблемите, свързани с болестта на Алцхаймер и други форми на деменция. На страницата ни ще намерите полезна и практична информация по най-важните въпроси, отнасящи се до заболяването.
 
Грижата за хората с болест на Алцхаймер или друга форма на деменция и техните семейства е важна стъпка напред към сформирането на общество, изградено на принципите на равноправие, уважение и взаимопомощ!
 
 
 
 
 
 

Включи се

Стани доброволец

Всеки ден деменцията засяга много хора. Ние се борим за времето, когато и в България ще има активна превенция, ефективно лечение и стандарт за грижи, съобразени с европейските практики. Станете доброволец към нашата организация, въпреки липсата на Закон за доброволния труд в България. Помогнете ни за разпространението на информация, изработването на медийни стратегии и подготовката за проекти. Помогнете в комуникацията със засегнатите семейства, събирането на данни и диалога с политиците.

Стани член

Членуването в „Алцхаймер–България“ е доброволно. Сдружението е открито за приемане на нови членове – близки на болни и професионалисти в помагащите професии. Членският внос е 10 лв. на година. Приемането става с подаване на Заявление за членство в свободен текст. Необходимо е да се посочат актулани контакти за връзка – телефон, имейл и пощенски адрес. Ще бъдем благодарни, ако по-подробно опишете защо искате да станете член на Алцхаймер България.

Направи дарение

За да продължи работата на ГС "Алцхаймер-България", ние разчитаме на Вашата помощ и дарения. Всички средства, дарени на сдружението се използват за изработване на информационни материали и брошури, които помагат да се осигури информация за болестта деменция, за достъпни услуги и помощни средства както за професионални гледачи, така и за хората, които се грижат за болен в семейството. Ако желаете дарението Ви да се използва за конкретна цел, можете да напишете имейл или да се обадите на посочените телефони и ние ще се съобразим с Вашето желание.Можете да ни подкрепите, като изпратите средства на следната сметка: Гражданско сдружение Алцхаймер България ПроКредит Банк (България) АД SWIFT BIC: PRCBBGSF IBAN: BG69PRCB92301029490610

Потърсете помощ

За всички, които се грижат за болни от деменция едно от най-важните неща е споделянето на информация и знания. В интернет има информация за новини, проекти и стратегии, които са ефективни и достъпни в страната. Пак в он-лайн пространството можете да намерите координатите на националните болногледачи и специализираните организации, за да можете да получите достъп до повече информация и съвети по съответните теми. В България, за разлика от други европейски страни,няма специализиран телефон за спешни случаи, на който стари хора биха могли да потърсят помощ. Като всички български граждани те могат да ползват сиситема за спешни повиквания с единния европейски номер 112 .

Статистика

болни с деменция
града с центрове за диагноза
диспансерно наблюдавани
места за дългосрочна грижа
PA-9138437-390x285

Деменция

Деменцията е синдром, който се характеризира с упадък на множество когнитивни функции, достатъчно значим, за да наруши ежедневните дейности на болните и появяващ се при нормална степен на съзнание. Най-типично за дементните заболявания е отслабването на умствените способности и функции като памет, език, мислене, планиране, разпознаване на хора и предмети. Нарушенията са отвъд приеманите за нормални граници с напредване на възрастта. Симптомите постепенно разрушават способността за изпълнение на ежедневни дейности като шофиране, домакинска работа, дори лични грижи като тоалет, обличане, хранене.

Прочетете още...

wp_20151108_13_02_27_pro

Болест на Алцхаймер

Болестта на Алцхаймер е прогресивно мозъчно нарушение, което причинява проблеми с паметта, мисленето и поведението. Симптомите обикновено се развиват бавно и се влошават с времето. Заболяването се дължи на загиването на голям брой нервни клетки, вследствие на което се прекъсва предаването на сигналите в мозъка. Измирането на невроните в мозъка води до постепенното и необратимо влошаване на състоянието на болния – загуба на памет, трудности при общуване и затруднен говор, промени в настроението, поява на агресия, невъзможност за изпълнение дори на елементарни действия. Прочетете още...

Галерия