+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Контакти

Гражданско Сдружение „Алцхаймер-България“

Офис за консултации: София 1000, Цар Симеон 37
Адрес за кореспонденция: София 1000, Бачо Киро 16
Телефон: 0898 444 027; 02/ 989 45 39
Е-mail:  office@alzheimer-bg.org
 
Лични консултации в офиса на сдружението се правят само след предварителна договорка по телефон.
 
Клонове в страната:
  1. Варна: Павлина Хинкова – тел. 0896 611 812
  2. Велинград
  3. Габрово: д-р Любомир Трифонов – тел. 0885 251 655; e-mail: triffonoff_gb@abv.bg
  4. Ловеч: Галя Баева – e-mail: gbaeva@yahoo.com
  5. Луковит: адв. Нина Лилова – e-mail: nlazlilfva@abv.bg
  6. Плевен: Весела Йоткова, геронтолог –  e-mail: v.yotkova@gmail.com
  7. Пловдив: Кольо Ботев  – тел: 0878 123 659
  8. София: адв. Лора Иванова – e-mail: l_i_ivanova@abv.bg
  9. Тополовград: Красимира Узунова – e-mail: kr_usunova@abv.bg
 
Консултант на сдружението:

проф. д-р Стефка Янчева – e-mail: stefkayancheva@abv.b

Контактен формуляр

Име (задължително)

Еmail (задължително)

Заглавие

Текст