+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Структура

Структура на ГС "Алцхаймер-България"

 

Управителен съвет:

 • Председател: Станислава Цоцоманска
 • Изпълнителен секретар: Ирина Илиева
 • Член: Атанас Атанасов
 • Консултант: Д-р Галина Николова
 • Първи председател на ГС „Алцхаймер-България“: проф. д-р Лъчезар Трайко

Учредители на сдружението:

 

 1. Държавна психиатрична болница “Св. Иван Рилски” (представляващ: д-р Герджиков)
 2. Красимира Георгиева Ангелова
 3. Ирина Василева Илиева
 4. Иван Иванов Герджиков
 5. Лъчезар Динчов Трайков
 6. Ивайло Атанасов Атанасов
 7. Сдружение с нестопанска цел “Българска асоциация по традиционен ян тай джи чуан” (представляващ: Г. Деничин)
 8. Сдружение с нестопанска цел “Съюз на библиотечните и информационни работници” (пълномощник: К. Ангелова)
 9. Сдружение с нестопанска цел “Нов институт за финанси, търговия и инвестиции” (пълномощник: И. Атанасов)