+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Управителен съвет


Структура на ГС „Алцхаймер-България“

Управителен съвет:
Председател: Стефан Петров
Изпълнителен секретар: Ирина Илиева
Член: Валентин Спасов

Консултант: проф. д-р Стефка Янчева

Първи председател на ГС „Алцхаймер-България“ е проф. д-р Лъчезар Трайков.

Учредители на сдружението:
1. Държавна психиатрична болница “Св. Иван Рилски”
(представляващ д-р Герджиков)
2. Красимира Георгиева Ангелова
3. Ирина Василева Илиева
4. Иван Иванов Герджиков
5. Лъчезар Динчов Трайков
6. Ивайло Атанасов Атанасов
7. Сдружение с нестопанска цел
“Българска асоциация по традиционен ян тай джи чуан” (представляващ Г. Деничин)
8. Сдружение с нестопанска цел
“Съюз на библиотечните и информационни работници” (пълномощник К. Ангелова)
9. Сдружение с нестопанска цел
“Нов институт за финанси, търговия и инвестиции” (пълномощник И. Атанасов)