+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Фази

Деменцията е необратимо и прогресиращо заболяване, което продължава средно между 7 и 12 години от момента на поставяне на диагнозата. Най-често специалистите разделят протичането на болестта на три стадия или фази: лека, умерена и тежка.

Първа или лека фаза
Това е стадият на амнезията с продължителност от 1 до 3 години Отличителни признаци:
 • Проявява се с постепенно
 • Често може да започне с поява на депресия
 • Едва забележимо начало на забравяне на близки събития, което прогресира
 • Леко затруднение при назоваването
 • Постепенно експресивната говорима и писмена реч става по-бедна със затруднено назоваване
 • Леко нарушение в зрително-пространствените способности с трудности при ориентация в непозната обстановка
 • Нарушена способност за абстрактно мислене и за бърза превключваемост между различни умствени дейности и др.
 • Пасивност, липса на интерес или по-рядко свръхактивност
 • Не се наблюдава промяна на личността
 • Намалена продуктивност и спонтанност в ежедневието
 
Втора или умерена фаза
Продължителност: от 1 до 8 години Отличителни признаци:
 • Значителен когнитивен упадък: нарушение на паметта за близки и далечни събития
 • Речта продължава да се нарушава с непълни изречения, парафазични грешки и трудно разбиране на говорната и писмена реч
 • Поради тежък зрително-пространствен дефицит болните се губят дори в позната обстановка
 • Критичността и решаването на проблеми са тежко нарушени
 • есто срещани са делюзии, халюцинации
 • Поведенчески отклонения като шляене, враждебност, агресия и др.
 • Болният става все по-неспособен да живее самостоятелно
 
Трета или тежка фаза
Нарича се още вегетативна и продължава от 1 до 4 години Отличителни признаци:
 • Пълна невъзможност на болния да се грижи за себе си – да се облича, храни и извършва тоалета си
 • Паметта е тежко нарушена, като са съхранени само отделни фрагменти
 • Не разпознава дори най-привични предмети, обстановка, най-близки хора, но понякога се появяват спонтанни моменти на припомняне
 • Често не разпознават дори себе си в огледалото
 • Речта се състои от отделни думи, с повторение на срички и фрази.
 • Могат да се наблюдават неврологични симптоми като екстрапирамидни (ригидност и постурална нестабилност) и пирамидни белези, миоклонус и генерализирани епилептични припадъци.
 • Болните са с инконтиненция на тазовите резервоари, с флексорни контрактури на крайниците, затруднено гълтане, загуба на тегло
 • Болните обикновено не могат да говорят и не разпознават хората около тях, но реагират на ласки, на мил и успокояващ тон, наслаждават се на музика или да галят домашен любимец.

Предстоящи събития