Фармацевтичните компании Roche и Lilly оповестиха резултатите от проучването DIAN при наследствената форма на болестта на Алцхаймер

Roche abut the DIAN Study

Международното клинично проучване DIAN (Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit), оценяващо дали две лекарства могат да забавят загубата на паметта и когнитивния спад при хората в ранните етапи на рядката наследствена форма на болестта на Алцхаймер, не са довели до очакваните положителни резултати – това показва първоначният анализ на данните. Измерването е било чрез множество психологични тестове и образна диагностика.

7 годишното проучване, проведено в 24 болници в Австралия, Канада, Франция, Испания, Англия и САЩ, оценява ефектите на две лекарства – Solanezumab, произведено от Eli Lilly and Co., и Gantenerumab, произведено от Roche и неговия филиал в САЩ, Genentech – при хора с рядка, наследствена форма и в ранен стадий на болестта на Алцхаймер. Това проучване е било насочено към индивиди, за които се знае, че имат мутация, причиняваща заболяването, или които са изложени на риск от такава мутация (детето или брат/сестра на пробанда с известна мутация) и не знаят за генетичния си статус.

Положителната новина е, че при подобно проучване от друга фармацевтична компания Biogen, която също е имала лоши резултати, при повторен анализ е установила, че при 23% от пациентите, получавали високи дози от ново лекарство, все пак има някакво подобрение на когницията. Това дава основание на учените от Вашингтонския университет по медицина в Сейнт Луис, ръководещи проучването DIAN, да подадат отново документи за нови клинични изледвания през 2020.

Официалното прес-съобщение на компанията Roche можете да прочетете тук.