+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Центрове за диагностика на Алцхаймер и деменция

София

1. София, УМБАЛ „Александровска“

http://www.alexandrovska.com
Комисия за лечение на болест на Алцхаймер
тел. 02 9230544, 02 9230 251, е-mail: dementia.bulgaria@gmail.com
Член-кор. Проф. Д-р Лъчезар Трайков – 02 923 07 52
Доц. Маргарита Райчева, клиничен психолог – 0888 580 032
Доц. д-р Шима Мехрабиан – 02 923 09 49
Катя Стоянова, клиничен психолог – 0877 568 737
Д-р Мария Петрова
Д-р Явор Желев

2. София, УМБАЛНП „Свети Наум“ (Четвърти километър)

http://www.svnaum.com
Комисия за лечение на болест на Алцхаймер
доц. д-р Иво Райчев – 02 970 22 30
д-р Галина Николова – 02 970 21 81, 0888 259 958
д-р Евденова – 02 970 21 82

3. София, МБАЛ НКБ (Трета градска болница)

http://www.hearthospital.bg/
Комисия за лечение на болест на Алцхаймер
Проф. Д-р Любомир Хараланов
Цветанка Стоянова, клиничен психолог – 0888 918490

Пловдив

Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги“

http://www.unihosp.com/
Комисия за лечение на болест на Алцхаймер
Проф. Д-р. Пенка Атанасова – 0888 837352
Доц. Рада Масалджиева, клиничен психолог – 0887 451811

Варна

УМБАЛ „Света Марина”

http://www.svetamarina.com/
Комисия за лечение на болест на Алцхаймер
Проф. Д-р Ара Капрелян – 052 978 313 052
Доц. Д-р Иван Димитров – 0888 458528

Плевен

Плевен, УМБАЛ „Г.Странски“

http://www.umbalpleven.com/
Комисия за лечение на болест на Алцхаймер
Доц. Д-р. М. Дановска – 064 886 284

Русе

УМБАЛ Русе

http://umbal.ruse.bg
Център по клинична невропсихология и дементология
Ул. Независимост № 2
Доц. Д-р Нели Петрова – 082 887 388

Стара Загора

Тракийски Университет Медицински Факултет

http://uni-sz.bg/truni3/
Ул. Захари Княжевски 21
Доц. Д-р Петя Минева – 0887 587361
Консултативен кабинет
Ул. Цар Калоян 51
Маргита Стоянова, клиничен психолог – 0888 126609

Шумен

Д-р Милена Симеонова – 0887 313 878
(необходимо е предварителна договорка)