+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Специализирани центрове и домове

Дом за възрастни хора с деменция, гр. Банкя

София

1. „Александровска Болница“, ул. Георги Софийски 1

Клиника по неврология – Център за диагностика и лечение на деменциите с ръководител проф. д-р Лъчезар Трайков.
Екип специалисти:
1. доц. Маргарита Райчева – клиничен невропсихолог
2. д-р Мария Петрова – невролог
3. д-р Шима Мехрабиян – невролог
4. д-р Явор Желев – невролог
5. д-р Вяра Киркова – невролог
Телефон за контакт: 02/9230544

2. УМБАЛ ”Царица Йоанна”-ИСУЛ, ул. Бяло море 8

Неврологична клиника – Център за диагностика и лечение на Деменциите с ръководител проф.д-р Параскева Стаменова
Екип специалисти:
1. доц. Милена Миланова – невролог
2. д-р Радева
3. д-р М. Клисурски
Телефон за контакт: 02/943 25 40

3. СБАЛНП ”Свети Наум”, бул.Цариградско шосе”- 4 км.

Клиника по мозъчно-съдови болести и деменции с ръководител
проф. Стефка Янчева
Екип специалисти:
1. д-р Галя Николова – невролог
2. д-р Евденова – невролог
Телефон за контакт: 02/970 2189

Пловдив

Медицински Университет Пловдив,бул. Васил Априлов 15 А
Неврологична клиника
д-р Пенка Атанасова, главен асистент
Телефон за контакти: 0888 837 352

Варна

УМБАЛ „Света Марина”, ул. Хр.Смирненски 1

Неврологична клиника, специализиран център за лечение на деменции с ръководител доц. Надежда Делева
Екип: д-р Иван Димитров
Телефон за контакти: 052/978 242; 0888 45 85 28 – д-р И. Димитров

Плевен

Неврологичен кабинет, д-р Моряна Михайлова, ул. Дойран 65
Телефон за контакти: 5800/803076

Русе

Диагностично-консултативен център N 1

1. Неврологичен кабинет, д-р Диана Ламбева
Телефон за контакти: 0888 564 871, 082/834 200
вътр. 216
2.Марияна Брънкова – психиатър
Телефон за контакти: 0888 253 864, 082/834 200 вътр. 247

Велико Търново

Неврологичен център Центромед 2000, в сградата на поликлиниката –
ул. Марно поле 21, ет. 4, N-425
д-р Михаил Михайлов

Видин
Неврологичен кабинет, д-р Борислав Иванов, ул. Бдин 11-4
Телефон за контакти: 0888 777 898

Домове за дементно болни в България
 • с. Опанец – 9347, Община Добрич, тел. 057 195 17
 • гр. Разград – 7200, тел. 084/660 838, 084/661 850
 • гр.Казанлък – 6100, тел. 0431/6 22 80, 0431/6 22 97
 • с. Горна махала – 4196, община Калояново, тел. 031/705 280
 • с. Огнен – 8467, община Карнобат, тел. 05578 376
 • гр. София – 1000 кв.”Красно село” ул. “Цар Борис III” 202
 • с. Славянци – 8460, община Бургас, тел. 05771 2275
 • с. Горско Косово – 5235, община Сухиндол, тел. 061393 265
 • гр. Дряново – 5370, ул.”Д.Крусев“ 26
 • с.Бистрилица – 3527, община Берковица, тел. 09528 214
 • с. Добри дол – 3667, община Лом, тел. 09728 331
 • с. Салаш – 3933, община Белоградчик
 • гр.Русе – 7000, ул. “Трети март“ 55