+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Брошури

Брошури

Тук можете да намерите и да свалите в PDF формат информативните брошури на ГС „Алцхаймер-България“.

брошура- грижи за болен

Грижа за болните от Алцхаймер

Как да се справяме с проявите на проблематично поведение и как практически да структурираме деня на един болен.

Общуване с болни от Алцхаймер

Болестта на Алцхаймер води до проблеми собщуването, които се изразяват в неспо-собността на болния да се изрази и правилнода разбере какво му се говори. В тази брошура ще намерите съвети как да общувате правилно с болния.

Брошура: Да разберем болестта на Алцхаймер

Да разберем болестта на Алцхаймер

Брошурата съдържа информация за болестта и свързаните с нея проблеми, местата за търсене на помощ, съвети за грижите и общуването с болен от Алцхаймер и други форми на деменция.

Моят здравен бележник

Моят здравен бележник

Здравен бележник за болни от Алцхаймер

Правата на болните

Правата на болните с деменция