+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

2020 – 2021

2021

1.Първият проект за 2021г. носи името „Солидарност между поколенията“. Чрез този проект гражданско сдружение „Алцхаймер – България“ желае да насърчи младите хора към толерантност, солидарност и чрез доброволчество да повиши чувтвителността на обществото по отношение на хората с Алцхаймер и техните
семейства.

Искаме да мотивираме младите да се включват в различни младежки и социални инициативи и проекти, да ги насърчим да помагат на хората в нужда. Искаме да привлечем нови кадри към социалната и
младежка работа и по този начин да направим работата си привлекателна, ценена и търсена.

Като дългосрочна цел бихме желали да повишим стандартите и качеството на предлаганите социални услуги за хора с деменция и
техните семейства. Да подобрим условията на настаняване в държавно делегираните центрове като извършваме мониторинг на предлаганите услуги. Да привлечем нови социални работници, които да работят за повишаване качеството на услугите за хората с деменция.

С този проект желаем да повишавим осведомеността за проблема „деменция“ и спомогнем за подобряване комуникацията между младите и застаряващото население на страната. Да защитим интересите на уязвимите дементни и дадем гласност на техните проблеми, чрез гласа на младите. Този проект включва двама доброволци, които да се включат в нашите дейности за период от 12 месеца. За този период на обучение доброволците ще могат да навлязат достатъчно дълбоко в тематиката и да подпомагат адекватно специалистите и нуждаещите се от подкрепа.

Ще реализираме информационни кампании и благотворителни базари, чрез които ще можем да популяризираме каузата си, да повишим информираността и чувствителността по проблемите на хората с Алцхаймер. По такъв начин ще се стимулира социалната интеграция на хората с тежки заболявания като деменцията, което е в
основата на солидарността.

2. Втория проект, който стартираме през 2021г се нарича „3D4elderly“ – 3D печат за създаване на иновативни учебни пътеки за болногледачи и служители, работещи с хора с Алцхаймер и възрастни хора с деменция.

Проектът ще бъде с продължителност 24 месеца и ще включва партньори от Литва, Италия, България и Испания.

Целите на проекта са следните:

• IO1: Ръководство за болногледачите относно използването на 3D печат.

• IO2: Набор от упражнения за памет, създадени с 3DP за подпомагане на хора с Алцхаймер и възрастни хора с деменция.

• IO3: Уеб платформа за събиране на упражнения, създадени с 3DP, които да се използват с хора с Алцхаймер и деменция.

• IO4: Обучение за експерти, болногледачи и други служители, участващи в работата с хора с Алцхаймер и възрастни хора с деменция.

• IO5: Създаване на методологично ръководство (терапевтично ръководство), което да подпомогне подобряването на паметта при пациенти с болестта на Алцхаймер и тези с ранна деменция, достъпно за всички центрове за Алцхаймер.

Проектът 3D4elderly има за цел да съчетае опита и уменията на новите технологии и хората, които работят в центровете за болестта на Алцхаймер за повишаване качеството на процесите при грижа за пациентите.

Нашият екип по проекта се състои от 4 партньори от 4 различни европейски държави (Италия, Испания, България и Литва) и с различни профили: експерти за 3D печат (CEIPES и CETEM), близки до академичния и бизнес сектор, неправителствена доброволческа организация в интерес на общността, ABA, който работи с хора с Алцхаймер и BETI – изследователски институт, който работи в областта на ICT и образователните технологии в целевата група, съставена от възрастни.

Целта на проекта също следва целта на Европейския алианс на Алцхаймер, институция, създадена в Европейския парламент (ЕП) през 2007 г. Това е, мултинационална и междусекторна група, която събира членове, ангажирани да подкрепят Алцхаймер Европа и нейните членове, така че деменцията да стане приоритет на общественото здраве в Европа.

2020

През 2020г Сдружение Алцхаймер България успя да реализира само един проект: „Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция“.

Проектът се изпълнява в сътрудничество с Фондация Състрадание Алцхаймер България. Финансиран е по схема за финансиране на малки инициативи на ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021.

Основната цел на проекта е да изработи концепция за специлизирана грижи в Дневния център за хора с деменции. Ще се изследва опита на европейските страни, в които от години имат Дневни центрове за хора с деменция с високо ниво на грижа. Изработената Концепция ще помогне на управляващите да организират грижата в Дневния център на европейско ниво. Проектът е финансиран с 8 360 евро.

Проектът стартира през юли 2020 и трябва да приключи през юни 2021.