+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

2009 – 2010

Проект: „Предоставяне мултидисциплинарни консултации (психологически, социални и юридически) на лица, болни от Алцхаймер и техните семейства в гр. София и гр. Варна”. Финансиран от  Фонд „Социално подпомагане” към МТСП.

Бюджет на проекта: 10 000 лв.

Времетраене: 12 месеца

Място на реализиране на проекта: София и Варна

Основна цел: подкрепа на семействата, които се грижат за близък с деменция.  В два центъра, в София и Варна,  се предоставяха безплатно психологически, социални и юридически консултации на лицата с проблеми и техните семейства, както и  се извършваше насочване към други специалисти, необходими на семейството и болния.

Резултати:

  1. Консултирани 185 семейства в София и 163 във Варна.
  2. Издадено помагало „Моят здравен бележник“.