+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

2016 – 2017

Проект: Наръчник за непрофесионалисти при грижа за болни с деменция. Помагало на семействата, които отделят време и ресурси за болните си близки в напреднал стадий на деменция.

Бюджет на проекта: 3 995.45 лв. – Финансиран от  Агенцията за хората с увреждания на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Място на реализиране на проекта: София и Плевен

Основна цел:  Да се  повиши  професионалното равнище на човека, поел грижата за болните с деменция като го подкрепи в ежедневните му ангажименти и намали психологическия натиск и стрес, една от причините за депресиите при възрастните хора.

Резултати:

  1. Написано и издадено първото на български език Помагало в помощ на близките, които са поели грижа за болните с деменция. Помагалото може да се намери и изтегли от нашата интернет страница: https://alzheimer-bg.org/wp-content/uploads/2013/02/pomagalo-za-bolnogledachi.pdf
  2. Първата стъпка за прекъсване на лошата практика на дискриминационно отношение към болните и техните близки от страна на социалната система.
  3. Неформално обучение  на близките, поели грижата за болния с деменция в домашна среда, като създава условия да се ускори процеса на тяхната социална интеграция, след отпадането на необходимостта да полагат грижи за близкия болен.