+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Проектът SAA е към своя край

Проектът по програмата „Еразъм+“ „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA), поддържайки практическия подход в борбата с възрастовата дискриминация, работи върху сборник, основан на личния опит на възрастните хора, и разработи […]

Прочети повече »

Немедикаментозни терапии за поддържане когнитивните способности на хората, засегнати от деменцията

През 2024 година стартира проектът Немедикаментозни терапии за поддържане когнитивните способности на хората, засегнати от деменцията. Той е финансиран от Фондация „Обществен борд на TELUS International в България” и е […]

Прочети повече »

ГС “Алцхаймер – България” представи проектa AIDA на 13-тата “ПАНХЕЛЕНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР (PICAD)“ и 5-тата „СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (MECOND)” в Тесалоники, Гърция

Между 9-12 февруари, 2023, в Тесалоники, Гърция, се състоя 13-тата “ПАНХЕЛЕНСКАКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР (PICAD)“ и 5-тата„СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ(MECOND)”. Конференцията беше хибридна с цел да позволи на […]

Прочети повече »

Излезе първият бюлетин по проекта “С разум срещу възрастовата дискриминация”

По проекта “С разум срещу възрастовата дискриминация” вече има бюлетин, в който са отразени основните дейности, осъществени по проекта. Консорциумът подготви първия продукт – сборник относно възрастовата дискриминация, който предстои […]

Прочети повече »

Националният политехнически музей е асоцииран партньор за България по проекта AIDA

През 2023 година предстои пилотната фаза по проекта AIDA, по време на която във всички партньорски държави ще се проведат терапевтични сесии на културни места. Те ще се осъществяват по […]

Прочети повече »

ГС „Алцхаймер – България“ работи активно по проекта DementiaCare

През ноември 2021 година ГС „Алцхаймер – България“ започна работа по проекта DemetiaCare. Той е финансиран по програмата Еразъм + и се осъществява в партньорство с Турция, Италия, Словения, Великобритания, […]

Прочети повече »

Развитие на проекта „AIDA – Общуване с хора с Алцхаймер чрез дигитални средства и изкуства“

ГС „Алцхаймер – България“ работи активно по дейностите на проекта, финансиран по програмата „Еразъм+„, „AIDA – Общуване с хора с Алцхаймер чрез дигитални средства и изкуства“. Проектът има за цел […]

Прочети повече »

Завърши проектът “3d4elderly- създаване на нови инструменти за грижа”

Завърши проектът по прогрaмата “Еразъм+” “3d4elderly”, който беше свързан с разработване и прилагане на игри, чиято цел е да допринесе за разпространението на социалното включване чрез игрови подходи.  Проектът започна […]

Прочети повече »

Приключи проектът „Кучешки приятели на деменцията“

Приключи проектът „Кучешки приятели на деменцията, осъществен благодарение на финансиране по проект „Проекти за солидарност“ към ЕКС. Проектът беше с продължителност една година и бе реализиран от петима доброволци от […]

Прочети повече »