+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Въпроси и отговори

Споделете проблемите с Вашия личен лекар. Той може да Ви направи невропсихологично изследване и по негова преценка и с направление ще Ви прати в един от центорвете за ранна диагоза. Точните контакти може да намерите на нашата интерент страница ‘Диагноза’.

В България съществуват държавни и частни домове за дългосрочна грижа. Най-добре е да набележите няколко, които отговарят на Вашите финансови възможности и да ги обиколите, за да вземете информирано решение.

Съществуват фирми, които предлагат тази услуга. Проблемът е, че няма професионални болногледачи, които да са обучени специално за грижа за болни с деменция.

Най-добре е да си вземете почивен ден и да отидете на място сутринта, за да запишете час за преглед.

За съжаление няма. Преди години беше отворен 1 в София по проект, финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. След приключването на проекта центърът престана да съществува.