+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Лечение и реимбурсация

Болестта на Алцхаймер е комплексно заболяване, за което все още няма открито лечение, но съществуват лекарствени и нелекарствени средства, които помагат за:
– забавяне на развитието на болестта
– намаляване и забавяне на когнитивните (увреждащите паметта) и поведенческите симптоми
Какви лекарства се предлагат за третиране на болестта на Алцхаймер?
Реимбурсация от Здравната каса
Комисии, издаващи протоколи за реимбурсация
Дозировка и странични ефекти
Перспективи и научни изследвания

На този етап медицината все още няма открит механизъм, по който да спре първопричината и основните разрушителни процеси, които настъпват в мозъка в следствие болестта на Алцхаймер. Все пак съществуват медикаменти, които спомагат за по-бавното развитие на болестта и симптомите

Разрушения в мозъка, причинени от болест на Алцхаймер. Вляво - здрав мозък, дясно - фатално увреден. Разрушения в мозъка, причинени от болест на Алцхаймер. Вляво – здрав мозък, дясно – фатално увреден. Подобно лечение позволява на болните да запазят максимално дълго самоличността си, способностите да мислят, помнят и общуват. Целта на едно своевременно лечение е да удължи възожно най-дълго началната фаза на заболяването, по време на която когнитивните симптоми са слабо проявени и почти изцяло отсъства промяната на личността. Но както болестта се проявява по абсолютно уникален начин при всеки едни човек, така и ефективността от лечението варира според индивидуалния случай.

Вижте още: Болест на Алцхаймер

На колкото по-ранен етап бъде открита и диагностицирана болестта и се започне своевременно лечение, толкова по-дълго може да бъде забавена проявата и задълбочаването на симптомите.

Задължителни условия на Европейската общност при доказване клиничната ефективност на всеки нов медикамент за лечение на деменция са доказателствата за неговото значимо влияние върху поне две от следните три области: когнитивни функции, глобално функциониране и ежедневни дейности, с тенденция за влияние и върху третата. Цел на лечението при болест на Алцхаймер е редуциране на симптомите, забавяне прогресията и предпазване от по-нататъшна вреда при вече започнал процес.

Какви лекарства се предлагат за третиране на болестта на Алцхаймер?

Rivastigmine и Galantamine се използват за лечение на лека до умерена фаза на болестта на Алцхаймер;

Donepezil (у нас още под името Aricept) се използва както при лека и умерена фаза, така и при напреднала;

Memantine ( у нас още под името Axura) се използва за третиране на умерена до напреднала фаза;

Nivaline – предварителните резултати от клинично проучване с този български препарат показват обещаващи резултати при подобряване на когнитивните функции и ежедневното функциониране при болни с болест на Алцхаймер.

Комисии, издаващи протоколи за реимбурсация

За част от лекарствата, които вече се реимбурсират частично от НЗОК, са необходими протоколи. Те се издават от специализираните комисии по неврология в определените за целта медицински заведения с страната. Болниците, в които може да се получи протокол са:

 • УМБАЛ “Александровска” 02/9230 544
 • МБАЛНП “Св. Наум”, по-известна като болницата на 4-и километър 02/9702 192, 02/9702 193, 02/9702 178 от 13 00 до 14 00
 • ВМА – гр. София 02/9225 447
 • МБАЛ „НКБ” – гр.София (Трета градска) 02/9211 241
 • УМБАЛ „Св. Георги” – гр. Пловдив 089447 92 62 от 08 00 до
  12 00
 • УМБАЛ „Св. Марина” – гр. Варна 052/978 324
 • УМБАЛ гр. Плевен – 064/886 280
Принцип на действие на лекарствата

Тези лекарства действат чрез регулиране на невротрансмитери – химикалите, които пренасят информационните съобщения между невроните. Също така могат да окажат положително влияние върху някои поведенчески синдроми. Лечението може да се провежда в комбинация с други медикаменти и води до значимо подобрение в когнитивните функции, глобалното функциониране и ежедневните дейности на болните, както и до забавяне прогресията на заболяването.

Тези медикаменти не променят или спират първопричините за заболяването, оказват ефект върху част от хората, но не върху всички и помагат само за известен период от време.

Реимбурсация от Здравната каса

Очаква се всеки момент да започне реимбурсация от Здравната каса на 4 медикамента за лечениена болестта на Алцхаймер:

Арицепт (Aricept),

Донецепт (Donecept),

Аксура (Axura)

За реимбурсация на тези три медикамента се изисква специален протокол и диагноза, поставена от определените за целта комисии.

Нивалин (Nivalinе) ще бъде реимбурсиран без протокол, само по рецептурна книжка.

Дозировка и странични ефекти

 

Обикновено в началото на лечението докторите предписват по-малки дози, които увеличават постепенно според толерантността към медикаментите и нуждата на всеки пациент. Има наблюдения, че някои пациенти се влияят положително от по-високи дози. Но като цяло по-високата доза увеличава вероятността от появата на странични ефекти. За най-правилна дозировка разчитайте на преценката на своя лекар.

 • При стартирането на лечение пациентът трябва да е под чест лекарски надзор.
 • Споделяйте с изписващия лекарствата лекар всяка проява на нетипични синдроми.
 • Съпътствайте медикаментозното лечение със здравословно хранене, приемане на достаъчно витамини и подходящи хранителни добавки.
 • Уведомявайте своя лекар при намерение за смяна на лекарстата и/или хранителните добавки.
Перспективи и научни изследвания

Някои данни сочат, че антиоксиданти като Витамин E (2000 IU/ден) забавят прогресията на болест на Алцхаймер.

Изследванията посветени на ефектите от хормоно-заместителната терапия при жени в менопауза, паказаха не само протективна роля по отношение на сърдечните заболявания и остеопорозата, но и срещу болест на Алцхаймер. Някои проучвания отчитат и забавяне хода на болестта, без обаче да са установени точните механизми на това въздействие.

Предстоящи събития