+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Доброволци в страната

Списък с доброволците на „Гражданско сдружение Алцхаймер България“ в страната:

Варна
Павлина Хинкова
тел. 0896 611 812

Габрово
д-р Любомир Трифонов
тел. 0885 251 655;
e-mail: triffonoff_gb@abv.bg

Луковит
адв. Нина Лилова
e-mail: nlazlilfva@abv.bg

Плевен
Рилка Атанасова
e-mail: domslavianovo@gmail.com

тел. 0886 402 191

Пловдив
Кольо Ботев
тел: 0878 123 659

Тополовград
Красимира Узунова
e-mail: kr_usunova@abv.bg

София
адв. Лора Иванова
e-mail: l_i_ivanova@abv.bg