+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Книги

По-близо до нас, част от нашия свят

ПРИДРУЖАВАЩ НАРЪЧНИК ЗА ЛИЦА,
ГРИЖЕЩИ СЕ ЗА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ
Феликс Диаз

Този наръчник е за официални и неформални болногледачи на пациенти с деменция. Нашата цел е да въведем в тяхната работа принципите и процедурите, заимствани от новосъздадени техники за оценка и интервенция. Вместо да представяме тези техники като рецепти, които трябва да се следват дословно, бихме искали да Ви дадем общо въведение към всяка техника и след това да Ви напътстваме как да я прилагате в ежедневната си работа по ефективен начин.

Изтегли от тук

Наръчник за ползване на онлайн услуги „Дигитален внук“

Наръчник в помощ на хората над 60-годишна възраст, чрез който те да получат инструкции относно това как да инсталират различни приложения за комуникация, как да ги ползват и как да се свързват чрез тях с близките и приятелите си.

Предложените приложения са: Skype, WhatsApp, Viber и Zoom. Всяко от тях предлага разнообразие от услуги и инструменти в зависимост от нуждите на потребителите. 

Освен подробни инструкции за използване на тези четири приложения се дават и инструкции как да се влезе в интернет чрез телефон или компютър, как да се инсталират и деинсталират приложенията.

Изтегли от тук

Препоръка за политика от проекта „Използване на креативна драма и разказване на истории в грижи за хора с деменция“

Препоръка за политика за създаване на приятелски настроени към деменцията общности и институции по отношение на повишаване на осведомеността и интегриране на инструменти като творчески изкуства в грижите за хора с деменция.

Препоръката е изработена по проект ERASMUS+ „Използване на креативна драма и разказване на истории в грижи за хора с деменция“.

Изтегли от тук

Разказване на истории и алтернативна комуникация – методи в помощ при грижа за хора с деменция: ръководство за семейства

Ръководство за членове на семействата, за да подобрят комуникацията с хора с деменция чрез разказване на истории и алтернативни методи за комуникация.

Ръководството е изготвено от Румънското общество Алцхаймер в координация с партньорите по ERASMUS+ по проекта „Използване на креативна драма и разказване на истории в грижи за хора с деменция“.

Изтегли от тук – част 1

Изтегли от тук – част 2

Наръчник за програмата „Използване на креативна драма и разказване на истории в грижи за хора с деменция“

Програма за обучение с помощта на креативен театър и разказване на приказки, насочена към здравните и социалните специалисти за по-добра работа с възрастни хора с деменция.

Наръчникът е изработен по проект ERASMUS+ „Използване на креативна драма и разказване на истории в грижи за хора с деменция“.

Изтегли от тук

 Креативен театър и разказване на истории при грижата за хора с деменция: информация за практикуващи

Креативен театър и разказване на истории при грижата за хора с деменция: информация за практикуващи. Ползата от креативния театър и разказването на истории за хора с деменция и техните партньори в грижите в Обединеното кралство, Гърция, Румъния, България и Ирландия.
Докладът е изготвен от Центъра за проучване на остаряването и деменцията (ADRC) към Университета в Борнмът, Обединено кралство, в координация с партньорите в проект по ERASMUS+ „Използване на креативна драма и разказване на истории в грижи за хора с деменция“.

Изтегли от тук

Наръчник Интеркултурна грижа при деменция

Наръчник за интеркултурна грижа при деменция

Алцхаймер Европа изработи наръчник за болногледачи и състави политически насоки, които засягат проблема с липсата на достъп до грижа и подкрепа от малцинствените етнически групи.

Според подхода към грижата за  дементноболни, базиран на човешките права, хора от всякакви социални и културни групи трябва да имат равен достъп до добра грижа и подкрепа. Броят на хората с деменция от малцинствените етнически групи нараства, тъй като мигрантското население в Европа остарява и съответно е по-предразположено към развитие на деменция. Въпреки това грижата и подкрепата за тях остават на ниско ниво и не са съобразени с културните различия. Поради тази причина Алцхаймер Европа, с помощта на група от експерти, създаде наръчник, който да предложи на болногледачите начини, с които да осигурят интеркултурна грижа за деменцията, и който поставя на дневен ред нуждата от изработването на политики за справяне с проблема.

Наръчникът дава насоки за това:
·         как информацията да е подходяща и разбираема за различните култури;
·         как да се разпространи идеята, че деменцията е болест, която трябва да бъде включена в здравните и социалните системи в Европа, така че да бъде осигурена грижа и подкрепа на хората с деменция и семействата им;
·          как да се проучи какви грижа и услуги трябва да се осигурят и, ако е необходимо, да се развият нови подходи, които да отговарят на нуждите и желанията на хората от различните етнически групи;
·         как да се развие културна осведоменост, чувствителност и компетентност чрез постоянно учене и споделяне на знания.

Най-важният съвет към болногледачите обаче е, че трябва да се обърне най-голямо внимание на индивидуалността и да не се забравя, че всеки човек е различен, независимо дали споделя общи черти с етническата група, към която принадлежи. Така че на първо място трябва да се вземат предвид индивидуалните желания и нужди на хората, болни от деменция.

Изтегли от тук!

Как да се отнасяме към хората с деменция. Валидизация на близките.

от Вики де Клерк-Рубин

Как да се научим да разбираме учудващия свят на   болните от деменция? Как да се справяме с проблемно поведение в ежедневни ситуации, проявявайки съчувствие?

Методът на валидизацията е доказъл ефективността си при работата с дементно болни. Той ни учи как да подхождаме към обърканите възрастни хора с разбиране. Професионални болногледачи прилагат и ценят метода на валидизацията от дълго време.

Тази книга представя метода на валидизацията по достъпен начин, така че да е от полза на близки, роднини, съсде и приятели на хора с болестта на Алцхаймер или друга форма на деменция.

Диалог на Поколенията

Новата книга на Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ е изработена съвместно с Асоциация „Младежка инициатива за гражданско общество“. С нея помагаме на младите хора да разберат проблема „деменция“ и да намерят общ език с възрастните си роднини.

Изтегли от тук

Помагало за болногледачите в грижата им за болни с деменция

Изтегли от тук

Мостове към света на деменцията

Книгата „Мостове към света на деменцията“ от издателство „Кибеа“ е написана, за да улесни делника на хората, които се грижат за свои засегнати близки. Ужасно трудно е да поемеш грижата за болен от алцхаймер в домашни условия. За него обаче това е по-добрата възможност.

Поемайки отговорността и тежестта на домашната грижа, близките са объркани, понякога дори отчаяни, поради огромните промени, настъпили в характера и в поведението на стария човек. Гняв, безпомощност, срам и вина са най-често изпитваните чувства.

Книгата може да закупите он-лайн от страницата на издателството или в книжарниците в страната.