Световната Здравна Организация с план срещу деменцията

На 29 май 2017 г. „Глобалният план за действие за реакцията на общественото здраве срещу деменцията 2017-2025“ беше приет единодушно от 194 страни на СЗО по време на 70-ата Световна здравна асамблея (WHA 70) в Женева, Швейцария.
Планът подкрепя спешното послание, че страните трябва да разработят практически и амбициозни национални стратегии. Само 29 от общо 194 държави-членки на СЗО вече са разработили план за деменция.
Алцхаймер Европа (AE) и хората, живеещи с деменция, бяха консултирани относно разработването на плана, който включва набор от седем глобални цели:
Деменцията като приоритет за общественото здраве
Осъзнаване на деменцията и приемане
Намаляване на риска от деменция
Деменция – диагноза, лечение, грижи и подкрепа
Подкрепа за болногледачи на хора с деменция
Информационни системи за деменция
Демонстрационни изследвания и иновации.
Планът призовава всички правителства да постигнат тези цели.
Понастоящем се изчислява, че в Европа живеят 8,7 милиона души с деменция, а в света 47,5 души живеят с деменция. Тя е основна причина за инвалидност и зависимост сред възрастните хора в световен мащаб и с демографското застаряване се очаква тази цифра да се увеличи допълнително.
Планът признава, че деменцията не е нормална част от застаряването и че правителствата трябва да действат сега.
Жан Жорж, изпълнителен директор на AE, заяви, че „Алцхаймер Европа приветства приемането на Световния план за действие срещу деменцията на Световната здравна организация. В момент, когато броят на развиващите се в Европа страни, които изготвят национални стратегии за деменция продължава да нараства, е окуражително да се види този призив за по-голямо глобално сътрудничество. Обсерваторията за глобална деменция, която ще бъде създадена от СЗО в изпълнение на този план за действие, ще бъде полезна система за държавите, които да сравняват  готовността на своите системи за здравеопазване и грижи за справяне с предизвикателството на деменцията. Надяваме се, че Европейският съюз ще последва този пример и ще започне разработването на европейска стратегия за деменция, която насърчава по-голямо сътрудничество в областта на научните изследвания и обмена на добри практики между държавите относно системите за грижи и подкрепа. „