Г.С. „Алцхаймер-България“ участва в среща на Eurocarers за подобряване на политиките за болните и обгрижващите

Среща между членовете на Eurocarers European Association working for carers, в която членува и Гражданско Сдружение Алцхаймер България, се проведе на 11ти Април 2017г. в Брюксел, Белгия.

В работната група взеха участие представители от различни държави (Белгия,Великобритания, Италия, Германия, Гърция, България), като тяхната мисия и основна цел бе да се дискутират политиките в няколко приоритетни направления:

–          Неформалната грижа като пречка за заетостта

–          Психично здраве и неформална грижа

–           Млади болногледачи

Срещата бе разделена на 3 сесии. В първата сесия бе одобрена мисията на работната група.

Всички участници присъстваха на сесия в Европейския парламент, за да участват в Interest Group on Carers. На пленарната сесия в парламента се засегнаха и дискутираха основните приоритетни точки в тази област – социални, трудови и здравни.

Следобедната сесия бе предназначена за групови дискусии между участниците за това, което смятат, че ще бъде от значение в ежедневната работа по подпомагане и подкрепа за болногледачите.

Целта е до края на годината да се разработи общото политическо послание, така че нашата работа по застъпничеството, на равнище ЕС и на национално равнище, да има максимално положителен резултат.