Видео запис на онлайн дискусията с проф. д-р Лиана Апостолова

Prof. Dr. Liana Apostolova

На 14.10.2020 се осъществи първата онлайн дискусия с проф. д-р Лиана Апостолова. Тя представи на аудиторията своята изследователска работа, свързана с генетичните биомаркери на заболяването и други дементни нарушения.

Д-р Лиана Апостолова е професор по неврология, радиология и генетика в Медицинския Факултет на Университета на Индиана, Индианаполис, САЩ. Изследовател е в ранните симптоматични и пред-симптоматични етапи на болестта на Алцхаймер. Тя отговори на предварително зададени въпроси, интересуващи аудиторията, които са в сферата на науката и медицината, както и на грижата за дементно болни лица.

Част от темите, които бяха обсъдени в дискусията, са свързани с:   

  • хипотези за причините на болестта на Алцхаймер;
  • напредъка на нейното проучване;
  • технологично облекчение за лицата с деменция и техните обгрижващи;
  • програмата ReCODE;
  • дейността по време на COVID-19;
  • диагностика на болестта, ранни фази и наследственост;
  • профилактика, лекарства и тестове.

Може да чуете отговорите на проф. Апостолова, записани с нейно съгласие, в YouTube канала на Сдружението тук.

Поради големия интерес за такъв тип дискусии, проф. Апостолова се съгласи да се провеждат повече такива срещи, които ще бъдат предварително обявявани. За това очаквайте повече информация и следете новините във фейсбук сайта на Гражданско Сдружение Алцхаймер България.