Стартира проектът Story2Remember – в сътрудничество между сдружение Алцхаймер България и 5 европейски организации

logo Story2Remember

Към момента няма налично лечение на деменцията или начин за промяна на прогресивното й развитие. Въпреки това, много може да бъде предложено като начини за подпомагане и подобряване на живота на хората с деменция и техните семейства, за оптимизиране на физическото здраве, познание, активност и благосъстояние, управление на предизвикателните поведенчески и психологически симптоми и предоставяне на информация и дългосрочна подкрепа за болногледачите.

Това е и целта на проекта Strory2Remember – да осигури начин за хората с деменция, както и на грижещите се за тях, да се себе изразяват и да общуват с другите в забавна и подкрепяща среда – чрез използването на театъра и разказването на истории.  Това е и начин за създаване на благоприятни за деменцията общности/институции, предоставящи теми за разговор и възможности за свързване на засегнатите страни с други хора.

Основи на проекта Story2Remember

Проектът е на Еразъм+ и цели да изследва и тества използването на творческа драма и разказването на истории в грижите за хората с деменция и болестта на Алцхаймер.

Проектът ще бъде реализиран чрез транснационално партньорство, сформирано от организации от Румъния, Ирландия, България, Гърция и Обединеното кралство:

Стратегическото партньорство на 5 европейски държави цели да разпространи иновации и да обмени практити в образованието и грижата за хора с деменция. Проектът стартира на 1 октомври 2018 г. и ще приключи на 30 септември 2020 г.

Цели на проекта

  • Подобряване на компетенциите на здравните и социалните работници, работещи в областта на грижите, чрез образователна програма, базирана на творческата драма и разказването на истории
  • Подобряване на комуникационните умения на болногледачите на хора с деменция чрез инструментариум, базиран на ролеви игри и разказване на истории
  • Подобряване качеството на живот на хората с деменция чрез тези средства
  • Повишаване на обществената информираност по въпросите на деменцията чрез препоръки за политиката за изграждане на общности / институции, предоставящи благоприятни условия на засегнатите от деменция

Планирани резултати

1. Брошура: „Животът в една история: използване на творчески изкуства и разказване на истории за подпомагане на болните от Алцхаймер и техните болногледачи в Обединеното кралство, Гърция, Румъния, България и Ирландия“

2. Програма за обучение с използване на театър и разказване на истории, насочена към специалисти по здравеопазване и социални грижи за по-добра подкрепа за възрастни хора болни от Алцхаймер

3. Обучението на обучителите ще се проведе в Дъблин, Ирландия, от Училището за актьорско майсторство Гейти (Gaiety School of Acting) с участници (обучители) от всяка страна, участваща в проекта.

4. Програмата на обучението ще се състои в Румъния, България, Гърция и Обединеното кралство за: 20 специалисти в областта на здравеопазването и социалните грижи, свързани с деменцията за всяка страна; 12-15 души, страдащи от деменция за всяка страна, от професионалисти и партньори обучители.

5. Инструментариум за болногледачите на семейства – Подобряване на комуникацията между болногледачите и лицата, диагностицирани с деменция, чрез ролеви игри и разказване на истории

6. Политическа препоръка за създаване на благоприятни за засегнатите от деменция общности/институции по отношение на повишаване на осведомеността и интегриране на инструменти като творчески изкуства в грижите за хората, страдащи от Алцхаймер

7. Семинар за застъпничество „Общества и институции, благоприятни за деменция“ в Румъния

8. 5 заключителни семинара в Румъния, България, Гърция, Великобритания, Ирландия