Безплатно ръководство за общуването между членовете на семейството и хората с деменция

Наръчник по програмата Story2Remember

Много се радваме да споделим с вас третия резултат от проекта „Story2Remember“ – нашето Ръководство за членове на семейството.

Ръководството „Разказване на истории и алтернативни методи за комуникация при грижата за хора с деменция“ е безплатно и може да изтеглите от тук.

Това Ръководство има за цел да подобри общуването между членовете на семейството и хората с деменция с помощта на разказване на истории и други алтернативни методи на комуникация.

Ръководството съдържа кратко представяне на най-честите случаи на проблемно общуване, описва как разказването на истории и алтернативните методи за комуникация могат да се използват при тези ситуации и представя инструкции „стъпка по стъпка“ как членовете на семейството могат да общуват с хората с деменция.

Ръководството се състои от две части

ЧАСТ 1

„Размислете и разберете“ – дава преглед на комуникационните предизвикателства, с които членовете на семейството могат да се сблъскат, когато се грижат за човек с деменция, и въвежда няколко алтернативни комуникационни методи и подходи за справяне с тези трудности. Той е предназначен за членовете на семейството, за да послужи като инструмент за улесняване на възприемането и за по-добро разбиране на текущите комуникационни практики.

ЧАСТ 2

„Практически дейности“ – се състои от седем дейности с подробни инструкции,стъпка по стъпка, които нарекохме „приключения“. Те могат да се практикуват от членовете на семейството заедно с лицето с деменция.

Ръководството е създадено като част от по-широк проект, финансиран от ERASMUS + 2018, който има за цел да разработи и оцени програма за обучение и ръководство, в подкрепа на използването на творческа драма и разказване на истории сред практикуващи при грижите за хора с деменция и неформалните болногледачи като членове на семейството.

Надяваме се, че това Ръководство ще помогне на близките на болните в търсенето на нови начини за свързване с любимия човек, независимо от етапа на на развитие на деменцията, в който може да се намира човека, за когото се грижат.