Новата публикация на „Алцхаймер Европа“ подчертава неравенствата в достъпа до грижи и лечение на деменция в цяла Европа.

Обектът на доклада, озаглавен „Мониторинг на деменцията в Европа“ беше да предостави референтен показател на националните политики за деменция, за да сравни и оцени отговора на европейските страни на предизвикателствата, които поставя деменцията. Той обхваща всички членки на ЕС, с изключение на Естония, а заедно с тях и Албания, Босна и Херцеговина, Джърси, Израел, Монако, Норвегия, Швейцария и Турция.

Жан Жорж, изпълнителен директор на „Алцхаймер Европа“, заяви: „Нашата организация лобираше за признаването на деменцията за здравен приоритет на обществото и призоваваше европейските правителства да развиват национални стратегии, свързани с деменцията. Целта на Европейския мониторинг на деменцията е да оцени кои държави осигуряват най-добрите политики, свързани с деменцията и гарантират най-добрите подкрепа и терапии за хората с деменция и техните семейства.

Европейският мониторинг на деменцията сравнява държавите в 10 различни категории:

 1. Наличието на услуги за полагане на грижи
 2. Достъпност на услугите за полагане на грижи
 3. Възстановяване на лекарства
 4. Наличието на клинични тестове
 5. Участието на страната в инициативите за проучване на деменцията
 6. Признаването на деменцията за приоритет
 7. Развитието на инициативи в подкрепа на страдащите от деменция
 8. Признаването на законни права
 9. Ратифициране на международни и европейски договори за правата на човека
 10. Права за трудова заетост и заетост, социално-икономически права

 

Резултатите на мониторинга са показали, че никоя от държавите на се справя отлично с всички 10 категории и че има значителни разлики между европейските държави. Някои от ключовите моменти са:

 • Финландия има най-висок резултат относно наличието и достъпността на полагането на грижи, като осигурява най-много такива и гарантира, че те са достъпни и на достъпни цени за хората с деменция и техните семейства.
 • Лечение: Белгия, Ирландия, Швеция и Обединеното кралство (както Англия, така и Шотландия) са на първо място, като всички процедури за борба с деменцията са били изцяло възстановени, а държавите имат политика за ограничаване на неподходящото използване на антипсихотични лекарства и вещества.
 • Германия, Франция и Испания имат най-висок резултат в категорията „Клинични тестове“, като е възможно за хората с деменция да участват във всичките девет Фаза III клинични изпитвания, които се провеждат в Европа.
 • Италия е най-отдадената и активна страна в съвместната работа по научните изследвания и проучвания на деменцията в Европа.
 • Ирландия и Норвегия са на първо място по признаване на деменцията като обект на национална политика и приоритет за изследвания.
 • Финландия, Холандия и Обединеното кралство (Англия) имат най-обхватни и толерантни към деменцията инициативи и общности.
 • Германия, Франция, Израел, Холандия, Словения и Обединеното кралство (Англия и Шотландия) спазват най-пълно четирите препоръки на „Алцхаймер Европа“ за зачитане на законните права на хората с деменция и лицата, които се грижат за тях.
 • Финландия и Норвегия са ратифицирали най-много международни и европейски конвенции за човешки права.
 • Ирландия е на първо място по признаване на трудови права на лица, полагащи професионални грижи  за болни от деменция и на облекчения в трудовия режим на работещи, които се грижат за човек от семейството с деменция.

 

Дирдре Клун, ЕНП (Ирландия), приветства откритията на Европейския мониторинг на деменцията: „Като член на Европейския парламент и Европейския алианс за Алцхаймер, аз се интересувам как европейските държави се различават в своите подходи към грижите за болни от деменция и леченията. Надявам се, че този доклад ще бъде стимул за някои държави да продължат да подобряват подкрепата си за хората с деменция и лицата, полагащи грижи за тях, и да се учат от онези държави, които са приложили повече политики, насочени към деменцията. Като представител на Ирландия се радвам да видя, че Ирландия се справя отлично с някои от ключовите области в развитието на нашата национална стратегия за деменцията, Ирландската „Работническа група на хора с деменция“ и признаването на социално-икономически права на болните, техните семейства и хората, които се грижат за тях. Въпреки това моята родина също изостава в други области и е време, например, за Ирландия да ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.“
Въз основа на резултатите в 10-те категории „Алцхаймер Европа“ установи класиране на държавите (всяка категория допринася с 10% за общия резултат), като на първо място е Финландия с общ резултат от 75.2%, следвана от Обединеното кралство (Англия) – 72.4%, Холандия (71.2%), Германия (69.4%) и Обединеното кралство (Шотландия) (68.8%).
Сирпа Пиетикайнен, ЕНП Финландия и зам.-председател на Европейския алианс за Алцхаймер, приветства откритията: „Бях доволна да видя, че Финландия е първа в това подробно проучване на „Алцхаймер Европа“. Имаше наистина силна отдаденост в моята страна да се намерят практически решения и истинска подкрепа за толкова много хора, които живеят с увреждащи паметта заболявания. Тази висока оценка трябва, следователно, да окуражи Финландия да се учи от онези държави, които имат повече успех в категориите, в които тя се справя не толкова добре“.
Ива Холмерова, зам.-председател на „Алцхаймер Европа“, обобщи: „Съжалявам да видя, че все още има ясно разделение Изток/Запад в Европа, като повечето западни и северни държави имат значително по-високи оценки от източноевропейските страни. Като правило, страните с национални стратегии за деменцията имат по-добри резултати във всички категории. Време е, следователно, всички европейски държави и особено тези в Източна Европа да признаят деменцията за национален приоритет и да развият национални стратегии за борба с нея“.

Общо класиране

За да се изчисли общото класиране на страните, „Алцхаймер Европа“ основа глобалния резултат на комбиниран резултат от десетте различни категории, като всяка допринася с 10% за общия резултат. Този резултат се представя като процент от общият максимален резултат, който страните са могли да постигнат, и води до следното класиране, както е показано в графиката по-долу:

Когато погледнем картата на Европа (вж.долу), можем да видим, че има значителни разлики между държавите, като страните в Северна и Централна Европа имат значително по-добър резултат от тези в Източна и Южна Европа:

За допълнителна информация:

Жан Жорж, изпълнителен директор на „Алцхаймер Европа“, 14, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Tel.: +352-29 79 70, Fax: +352-29 79 72, jean.georges@alzheimer-europe.org, www.alzheimer-europe.org, www.dementia-in-europe.eu

Пълният доклад „Европейски мониторинг на деменцията 2017: Сравняване на националните стратегии и политики за деменцията“ може да бъде закупен онлайн от „Алцхаймер Европа“ на цена 5.20 евро: http://alzheimer-europe.org/Publications/EShop/European-Dementia-Monitor-2017/European-Dementia-Monitor-2017

Бележки към редакторите:

„Алцхаймер Европа“ e организацията-майка на националните асоциации за Алцхаймер и в момента има 39 организации, членуващи в нея, в 34 европейски страни. Мисията на организацията е да промени възприемането, практиките и политиките за деменцията така, че да осигури равен достъп на хората, страдащи от деменция до високо ниво на полагани грижи и възможност за терапии.