Наръчник за болногледачи и политически насоки върху интеркултурната грижа и подкрепа

Наръчник Интеркултурна грижа при деменция

Алцхаймер Европа изработи наръчник за болногледачи и състави политически насоки, които засягат проблема с липсата на достъп до грижа и подкрепа от малцинствените етнически групи.

Според подхода към грижата за дементноболни, базиран на човешките права, хора от всякакви социални и културни групи трябва да имат равен достъп до добра грижа и подкрепа. Броят на хората с деменция от малцинствените етнически групи нараства, тъй като мигрантското население в Европа остарява и съответно е по-предразположено към развитие на деменция. Въпреки това грижата и подкрепата за тях остават на ниско ниво и не са съобразени с културните различия.

Поради тази причина Алцхаймер Европа, с помощта на група от експерти, създаде наръчник, който да предложи на болногледачите начини, с които да осигурят интеркултурна грижа за деменцията, и който поставя на дневен ред нуждата от изработването на политики за справяне с проблема.

Наръчникът дава насоки за това:

  • как информацията да е подходяща и разбираема за различните култури;
  • как да се разпространи идеята, че деменцията е болест, която трябва да бъде включена в здравните и социалните системи в Европа, така че да бъде осигурена грижа и подкрепа на хората с деменция и семействата им;
  • как да се проучи какви грижа и услуги трябва да се осигурят и, ако е необходимо, да се развият нови подходи, които да отговарят на нуждите и желанията на хората от различните етнически групи;
  • как да се развие културна осведоменост, чувствителност и компетентност чрез постоянно учене и споделяне на знания.

Най-важният съвет към болногледачите обаче е, че трябва да се обърне най-голямо внимание на индивидуалността и да не се забравя, че всеки човек е различен, независимо дали споделя общи черти с етническата група, към която принадлежи. Така че на първо място трябва да се вземат предвид индивидуалните желания и нужди на хората, болни от деменция.

Насоките към политиците препоръчват адресиране на дискриминацията към хората от малцинствените етнически групи, като се повиши културната осведоменост, чувствителност и компетентност на всички нива в здравната и социалната системи. Отдаденост и инвестиране в интеркулутрната грижа и подкрепа са ключови стъпки към създаването на общество, в което хората с деменция и техните болногледачи биха живели добре и биха се развивали, независимо от различията в културата.

Наръчникът е наличен на английски, френски, немски, италиански и български език, а политическите насоки са преведни на английски език. Те могат да бъдат свалени тук.

Българската версия на помагалото е налична на сайта на ГС „Алцхаймер България“.

Благодарности за работата на всички членове на етическата работна група, както и на подкрепата от фондацията Робърт Бош.