Представяне на проекта E-LILY: платформа за електронно здравно обучение на болногледачи, полагащи грижи за хора с деменция

Електронната здравна грамотност е основен приоритет на Европейския съюз.

Здравната грамотност се дефинирана като набор от когнитивни и социални умения, които определят мотивацията и възможността на индивидите да получат достъп, да разберат и да използват информацията. Ето защо е изключително важно да се насърчава достъпа на хората до здравна информация и възможността им да я използват ефективно.

Ограничени изследвания са извършени относно употребата на интернет и нивото на здравна и електронната здравна грамотност на болногледачи на уязвими възрастни хора и хора с деменция, чиито резултати обикновено са объркващи. Проектът е-Lily има за цел да обучи хора, грижещи се за хора с деменция, относно употребата на интернет, което ще усъвършенства уменията им и знанията как да търсят и разбират медицинска информация и подкрепа.

Какво представлява програмата e-Lily?

Проектът е-Lily има за цел да осигури смесена програма за обучение (обучение в клас и онлайн курсове) за хора, грижещи се за уязвими възрастни хора и хора с деменция, базирана на теоритичния модел Лили, разработен от Норман и Скинер, интегрирайки допълнително измерения, представени от Чан и Кауфман, Гилстад и адаптирани към изискванията за уеб технология 2.0.

Платформата цели да предостави набор от инструменти и учебна програма за обучение, която да помага на болногледачите да избират онлайн ресурси, да търсят и намират полезна информация и да приложат придобитите знания за справяне или решаване на здравен проблем.

Инициативите за обучение ще се основават на предварителни проучвания върху ЗДРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА И използването на ИНТЕРНЕТ във всяка участваща страна. Докладът ще бъде предшестван от проучване за сходствата и различията както на лицата, полагащи грижи за дементни пациенти във всяка страна, така за нивото на здравна грамотност и използването на интернет за информация, свързана със здравето.

Програмата включва разработването на свободно достъпни курсове за електронно обучение, преведени на всички езици на партньорите. Модулите ще се фокусират върху основите на навигацията и използването на социални канали и средства за комуникация като цяло.

Многоезичната онлайн-платформа ще включва новини, блогове, констатации и актуализации на проекта, като доклади, информационни бюлетини, както и възможности за сътрудничество, напр. анонси на събития, семинари и обучения на живо. Уебсайтът ще бъде достъпен на английски, италиански, гръцки, полски и български език.

Какви са целите на проекта e-Lily?

Сравнителен изследователски доклад

Партньорите ще приготвят сравнителен доклад относно здравната грамотност и употребата на интернет във всяка от разглежданите страни.

Методология на обучението

Този продукт ще бъде годишна учебна програма и свързаната с нея методология, с цел подобряване на електронната здравна грамотност на болногледачите на възрастни хора.

Инструментариум на обучаващите се

  • Комплект от инструменти, които обучаващите се ще могат да използват от вкъщи, за да усвоят концепциите изучени в клас и да подобрят уменията , получени по време на обучението.
  • Наръчник, който предоставя информация, обобщаваща концепциите, разработени от обучаващия и включващи допълнителни текстове и библиография.
  • Учебна тетрадка, която включва комплект от упражнения, с които могат да се упражняват от дома придобитите умения.
  • Речник на думите, свързани със здравни теми, както и с информационни и комуникационни технологии и  медийни характеристики.

 

Партньори по проекта

 

 

 

 

 

 

1. SZCZECINSKA SZKOLA WYZSZA COLLEGIUM BALTICUM (Координатор) | Полша

Основан през 2000 година, постоянно класиран като един от най-добрите частни университети в северна Полша. Ръководството на университета е успяло да изгради институция, която предоставя на студентите солидно образувание и добър старт на техния професионален живот.

www.cb.szczecin.pl

2. CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Кипърският технически университет е основан в Лимасол през 2003. Чрез своите катедри той насърчава кооперирането на университета с  местната индустрия и икономическия сектор, като по този начин участват в националния стремеж към иновация и непрекъснато усъвършенстване на продуктите и услугите.

www.cut.ac.cy

 3. ANZIANI E NON SOLO S.C.S Италия

Anziani e Non Solo  е неправителствена организация, която функционира от 2004 година в областта на социалните иновации като се фокусира върху управлението на проекти и реализацията на продукти и услуги в областта на благосъстоянието и социално интегриране.

www.anzianienonsolo.it

 4. ALZHEIMER BULGARIA България

Алцхаймер България е неправителствена доброволческа организация с обществен интерес, основана през 2003 година. Тя обединява усилията на семействата и професионалистите да подобряват качеството на живота на хора, страдащи от деменция. Организацията осигурява практически услуги и подкрепа на хора с деменция и техните болногледачи.

www.alzheimer-bg.org

 5. ATHENS ASSOCIATION OF ALZHEIMER’S DISEASE & RELATED DISORDERS AAADRD Гърция

Атинската асоциация за Алцхаймер и свързани заболявания е неправителствена организация, основана през 2002 година от хора, грижещи се за хора с деменция и професионалисти в здравеопазването, заинтересувани от болестта Алцхаймер. Основната й цел е да насърчава информираност, грижа и подкрепа за всички.

www.alzheimerathens.gr/en

Обобщение на проекта e-Lily

Проектът цели да осигури смесена обучителна програма за болногледачи на уязвими възрастни хора и хора, страдащи от деменция, интервенция предназначена да им помогне да посрещнат предизвикателствата, свързани с тяхното обгрижване. Освен груповите занимания, ще бъде осигурен и онлайн курс. Той ще се базира на знанията от изследванията и откритията, които са извършени. Онлайн курсът ще бъде наличен на езиците на всички партньори и ще бъде безплатен. Във всеки модул потребителите ще ползват интерактивни ресурси. След завършване на курса участниците ще имат възможност да свалят сертификат както и бадж, потвърждаващи получените знания.

За да научите повече за програмата E-lily и да се включите в дейностите, моля, следвайте връзката https://elily.eu/bg/за-проекта или се свържете с нас:

Гражданско сдружение Алцхаймер България

ул. Цар Симеон 37, София 1000

Тел.: + 359 2 989 45 39; + 359 898 444 027

Email: office@alzheimer-bg.org

 

*Elily е съфинансирана от Европейската комисия по Споразумението за безвъзмездна помощ: 2018-1-PL01-KA204-050659