Доклад върху добрите практики в сферата на грижи за хора с деменции

Доклад

Докладът върху добрите практики в сферата на грижи за хора с деменции вече е готов. Това е първият продукт на проекта Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция„, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014-2021.

Подробности по проекта можете да намерите тук -> Проекти 2020.

Проектът се изпълнява съвместно с Фондация Състрадание Алцхаймер.

Докладът може да бъде изтеглен от тук: