+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Стани доброволец

Всеки ден деменцията засяга много хора. Ние се борим за времето, когато и в България ще има активна превенция, ефективно лечение и стандарт за грижи, съобразени с европейските практики.

Станете доброволец към нашата организация, въпреки липсата на Закон за доброволния труд в България. Помогнете ни за разпространението на информация, изработването на медийни стратегии и подготовката за проекти. Помогнете в комуникацията със засегнатите семейства, събирането на данни и диалога с политиците.

    Име (задължително)

    Еmail (задължително)

    Защо искате да станете доброволец