„Алцхаймер България“ стартира инициативата „Приятели на Деменцията“

Стани приятел на човек с деменция

Тази година и „Алцхаймер България“ се присъедини към глобалната инициатива „Приятели на Деменцията“, която се координира от Английската Алцхаймер организация. За месец септември 2018 година към мрежата се присъединиха още 331 294 нови приятели на деменцията. Вече болните с деменция в световен мащаб имат над 15 милиона приятели.

Благодарение на финансовата подкрепа на Обществен борд на ТЕЛЪС Интернешънъл България, скоро ще можем да впишем и нашата страна в тази глобална инициатива.

Global Dementia Friends Network – Country

Number of Dementia Friends

Australia

8952

Bangladesh

2000

Canada

1058383

China

96,178

Costa Rica

274

Croatia

245

Denmark

68900

Dominica

27

Germany

34947

Gibraltar

119

Hong Kong

2280

Indonesia

50,000

Israel

6000

Japan

10658581

Netherlands

146532

New Zealand

2000

Nigeria

80,000

Northern Ireland

23,317

Norway

4573

Portugal

819

Scotland

66060

Singapore

19,000

South Korea

605696

Unites States

9816

United States – Minnesota

12971

United Arab Emirates

800

Zimbabwe

12

England and Wales

2669988

Total Global Dementia Friends

15 589 304

Какво представлява проектът „Стани приятел на човек с деменция“?

„Стани приятел на човек с деменция“ идва в отговор, от една страна на нуждата младите хора да са подготвени за среща с деменцията, а от друга на нуждата от подготвени кадри с практически стаж за работа с дементно болни. С този проект ще посрещнем това предизвикателство като стартираме и в България международното движение „Приятели на Деменцията”.
Проектът е насочен към студенти, търсещи реализация по специалността си от втори и трети курс. Непряко проектът би бенефицирал и хората над 65 години, които са с деменция, и техните семейства.

Иновативният модел на грижа, отношение и общуване ще помогне на 90 човека, болни с деменция и персонала от домовете за възрастни, които нямат специална подготовка, както сме установили от нашите проучвания. Студентите от София ще посещават „Дома за възрастни хора“ към Александровска болница в гр. Банкя. Студентите от Плевен ще посещават „Хоспис Надежда“.

Как проектът ще се отрази върху обществото и социалната система?

Успешното обучение на студенти от помагащите професии ще увеличи информираността им по проблема и ще им помогне да придобият практически стаж по специалността, спомагащ бъдещата им професионална реализация.

Проектът на Алцхаймер България подпомага възпитаване на младежите в доброволческа култура и сензитивност към нарушаването на човешките права. Проектът усилва обществения натиск, включително и чрез медиите, за подобряване работата и координацията между системите, призвани да се грижат за старите и болни хора с деменция.

Заключение

Пряката работа на младите хора с дементно болните в Домове за стари хора ще спомогне за преодоляване на стигмата и нагласите в професионалните общности. Обмяната на информация между поколенията ще е от полза и на двете страни, а най-вече на болните с деменция.