33-та конференция „Алцхаймер Европа“ в Хелзинки

конференция "Алцхаймер Европа"

33-тата конференция „Алцхаймер Европа“ се проведе от 16 до 18 октомври 2023 г. в Хелзинки, Финландия. Тазгодишната конференция събра световни експерти и учени в борбата с деменцията, давайки трибуна за задълбочени дискусии относно последните научни открития по отношение на превенцията и третирането на деменцията. Събитието събра над 1,100 участници от 48 държави, включително 56 души с деменция. Сред участниците бяха и представители на ГС „Алцхаймер България“.

Официалното откриване проведе Розарио Зинке дош Рейс, председател на „Алцхаймер Европа“. Лекторите, сред които Кайса Юсо, министър на социалните въпроси и здравеопазването на Финландия, Майолайн де Вухт, професор по психосоциални иновации в деменцията на Лимбургския център „Алцхаймер“, както и много други уважавани фигури в областта, споделиха своите знания и опит, които ще служат за вдъхновение и ориентир за бъдещите усилия. Обсъден бе напредъкът в разбирането на деменцията и важността на психосоциалните изследвания и иновациите.

Ежегодното събрание на „Алцхаймер Европа“ прие „Хелзинки“ манифеста, който включва всеобхватни мерки за подобряване живота на хората с деменция и техните семейства и болногледачи. Манифестът насърчава и участието на хората с деменция в обсъждането на политики и решения.

Събитието не само подчерта важността на инвестирането в научни изследвания, но и насърчи усъвършенстването на грижите за лицата с деменция, техните семейства и болногледачи, както и поощри тяхното участие във обществените решения и политики. Ние, като пълноценни членове на едно общество, трябва да продължим да работим за подобряване на живота на хората с деменция. Тази конференция беше поредната значима стъпка в тази посока.