Стартира проектът „EMPROVE“

ГС “Алцхаймер – България” започва работа по проекта EMPROVE – EMpowering PROfessional relatiVEs in Europe. Проектът EMPROVE е финансиран по програмата Еразъм+. Той е с продължителност 2 години и цели да повиши качеството на грижата, която получават възрастните хора с деменция, като предостави обучителен курс за професионалисти, работещи в тази сфера. 

На 14-ти и 15-ти декември в Тимишоара, Румъния се проведе първата среща по проекта, в която се включиха представители на всички организации, които ще работят заедно: 

Участниците в срещата се запознаха помежду си и представиха организациите си и тяхната дейност, след което бяха обсъдени теми, свързани с работата по проекта. Бяха представени важни аспекти като бюджет, целеви групи и времеви план, както и ясна стратегия за следващите дейности във връзка с проекта.

Първата задача по проекта е разработването на методология, която да осигурява основни знания и техники, необходими за повишаване на качеството на живот и подкрепа на самостоятелността на хората с деменция – това включва познания по теми, свързани с физическо и психично здраве, финанси, налични ресурси и услуги, както и работа със семействата.

Очаква се до 2047-ма година около 21% от жените и 17% от мъжете над 65-годишна възраст да имат някакъв вид психично или физическо увреждане – тази прогноза показва колко отговорна е задачата на този проект. Грижата за възрастните хора ще бъде все по-важна за нашето общество в следващите години.

Очаквайте актуална информация във връзка с проекта EMPROVE през следващите месеци.

Може да прочетете повече за проекта на неговата фейсбук страница.