Рош България споделиха презентацията си „Лекарствена безопасност – Kой, Kакво и Защо“

лекарствена безопасност

В седмицата на лекарствената безопасност екипът на Рош България сподели с нас подготвената специално за пациенти презентация „Лекарствена безопасност – Kой, Kакво и Защо“. Презентацията разглежда ключовите аспекти на лекарствената безопасност, фокусирайки се върху превенцията на нежелани лекарствени реакции, и подчертава също така важността на проследяването на пациентите и ролята на здравните професионалисти и обществото в предотвратяването на рисковете.

Терминът лекарствена безопасност включва всякаква дейност, осъществявана с цел да се гарантира безопасната употреба на лекарства. В днешно време новите, по-мощни диагностични инструменти, способни да откриват редки и нерегистрирани досега лекарствени реакции, разкриват, че нежеланите лекарствени реакции (НЛР) са все по-често срещани и по-усложнени. Данните от проучвания показват, че 0,32% от хоспитализираните пациенти развиват фатални НЛР, които причиняват около 75 000 смъртни случая годишно.

Безопасността на пациентите са основните приоритети на фармацевтиката. Докладването на НЛР е начин, по който всеки от нас може да допринесе, за да бъде животът на пациентите по-безопасен и по-щастлив.