Развитие на проекта „AIDA – Общуване с хора с Алцхаймер чрез дигитални средства и изкуства“

ГС „Алцхаймер – България“ работи активно по дейностите на проекта, финансиран по програмата „Еразъм+„, „AIDA – Общуване с хора с Алцхаймер чрез дигитални средства и изкуства“.

Проектът има за цел да интегрира три области – дигитални технологии и различните видове изкуства в грижата за хора с Алцхаймер и други форми на деменция. За да се постигне това, по него работят професионалисти от тези три сфери, които заедно търсят иновативни подходи за подобряване на качеството на живот на хората с деменция. До момента вече е създадена методологията AIDA, която предлага метод на работа, обединяващ трите области.

Проектът стартира в началото на 2022 година, като, освен методологията AIDA, партньорите създадоха обучителни сценарии за прилагане на иновативния подход. Проведоха се също две обучения – във Фолиньо, Италия, и в София, България, чиято цел беше да се обмени опит в създаването на сценариите и да се обучат обучаващи, които да предадат получените знания на професионалисти в трите сфери.

През 2023 партньорите по проекта ще осъществят пилотната фаза на проекта, по време на която хора с деменция ще имат възможността да посетят културно място (музей, галерия и др.), заедно със своите болногледачи, и да осъществят обучителните сценарии по методологията AIDA.

Работи се и по създаването на дигиталната платформа AIDA Hubs, в която ще бъдат качени разработените обучителни сценарии и резултатите от проведената пилотна фаза. Участниците в пилотната фаза ще имат възможност да създадат „лична галерия“ в платформата, в която да запазят спомените от преживяванията по време на проекта.

Повече за проекта можете да научите на сайта на проекта: ТУК

Още новини по проекта може да намерите: ТУК