Група за хора с ранна форма на деменция „Приятели по памет“

През месец декември 2023 г. в София, стартира първата пилотна група за хора с ранна форма на деменция, която се сформира по инициатива и с цялостната подкрепа на гражданско сдружение „Алцхаймер България“. Срещите на групата се провеждат в офиса на сдружението. Групата е от затворен тип и се състои от четирима участници, одобрени след представяне на необходимата медицинска документация и събеседване.

Групата се събира всяка седмица като честотата на заниманията е съобразена с необходимостта и нагласите на хората в нея. Терапевтичният процес се води от сертифицирани системни терапевти. Темата на всяка сбирка е свързана с живота, спомените и настоящото ежедневие на участниците в нея, което създава топла и приятелска атмосфера на споделяне между тях. Също така се изработват и малки предмети, свързани с традициите и празниците на българския народ.

С активното участие на членовете на групата беше избрано и нейното име – „Приятели по памет“. В процес на изработване е и лого.

Предвид социалната изолация, която настъпва при хората с деменция, участниците в групата създават доверителна връзка и общуват помежду си. Те са съпричастни към проблемите на останалите, подкрепят се и подхождат с разбиране към особеностите, свързани с болестта им. Добрият социален контакт помага за запазване на мисловните им умения и забавянето на когнитивния упадък на по-късен етап от живота им.

За съжаление, в София няма действащ дневен център за хора с деменция. Поради това, наличието и функционирането на групата за хора с ранна форма на деменция е огромна стъпка напред в грижата за тях и разбирането на нуждите им от изграждане на защитена и приятелска среда, в която те да имат мисловна и емоционална ангажираност според възможностите си.

Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ усилено работи по създаване и стартиране на втора група от същия тип.“