Приключи проектът „Кучешки приятели на деменцията“

Приключи проектът „Кучешки приятели на деменцията, осъществен благодарение на финансиране по проект „Проекти за солидарност“ към ЕКС. Проектът беше с продължителност една година и бе реализиран от петима доброволци от сдружението.

По време на проекта се проведоха срещи между хора с деменция от дом за възрастни хора и кучета от приют “Every dog matters EU”, по време на които хората с деменция получиха възможност да общуват с кучетата. Срещите бяха фасилитирани от петимата доброволци, както и от представители на приюта. Резултатите от проекта се оказаха изключително позитивни за всички участващи.

Проектът се оказа успешен и в друга насока, а именно – повишаването на осведомеността сред общността относно проблемите на хората с деменция в домовете за възрастни и проблемите на кучетата в приютите. Разпространи се информация относно нуждата от социално включване на тези две групи, предлагането на смислени и стойностни дейности за тях и нуждата от комуникация и близост.

По време на проекта се проведоха и обучения, на които неправителствени организации в различни сфери успяха да обменят опит помежду си.

Проектът завърши със събитие за разпространяване на резултатите, на което присъстваха представители на БЧК, Омбудсмана, домове за възрастни и представители на парламентарни институции.

Наличен е и доклад, който обобщава проблемите, нуждите и ползите относно терапията с кучета за хора с деменция, който може да намерите ТУК.

Сдружението остава оптимистично настроено, че в бъдеще подобен тип иновативни терапии ще станат рутинна практика, като за целта ще продължи да работи активно!