Завърши проектът “3d4elderly- създаване на нови инструменти за грижа”

Завърши проектът по прогрaмата “Еразъм+” “3d4elderly”, който беше свързан с разработване и прилагане на игри, чиято цел е да допринесе за разпространението на социалното включване чрез игрови подходи. 

Проектът започна през декември 2020г. и завърши в края на септември 2022г. През двете години с партньорите по проекта – BETI от Литва, CETEM от Испания и CEIPES от Италия, успяхме да създадем платформа за уебсайта на проекта с 15 разработени игри, което беше един от планираните резултати.

Заедно разработихме помагало, което съдържа 15 игри, изработени на 3D принтер, които имат положителен ефект върху стимулирането на когнитивните функции – памет, въображение и общуване на хората с деменция, което забавя развитието на заболяването. Представени са подробни инструкции – мястото и метода на игра, както и за какъв стадий на деменция са подходящи продуктите. Игрите могат да бъдат приложени както от професионалисти в дневните центрове, така и от членове на семейство, които се грижат за близък човек с деменция. 

Създадените, тествани и описани игри помагат на хората с деменция да поддържат краткосрочната си памет, стимулират спомените, концентрацията, координацията и планирането. Не на последно място, заниманията са приятен и полезен начин за прекарване на време с хората с деменция, както и подпомагат социалното им включване в комуникацията им с близки и/или болногледачи. Може да разгледате и изтеглите наръчниците и моделите за игрите ТУК

Резултатите от проекта бяха представени на две срещи през септември 2022г., на които бяха поканени представители на държавни и общински органи, както и професионалисти и студенти от помагащите професии. Демонстрирахме как се използва 3D принтерът за изработване на игрите за хора с деменция и представихме методологията за работа с материалите и как те помагат на човека с деменция да продължи да бъде независим, като стимулират паметта, вниманието и познанието.

ГС “Алцхаймер – България” ще продължи да използва и разпространява създадените в рамките на проекта продукти в работата за хората с деменция. Силно се надяваме, че материалите, разработени в рамките на този проект, ще подпомогнат разработването на национални стратегии за грижи за хора с деменция, основани на принципите на социалното включване, творческото ангажиране и когнитивната стимулация на хората с деменция.