ГС „Алцхаймер – България“ работи по проект AIDA, финансиран по програмата Еразъм+

В началото на 2022 година ГС „Алцхаймер – България“ започна работа по проекта AIDA, финансиран по програмата Еразъм+, който се осъществява в партньорство с организации от Италия, Гърция, Словения, Ирландия и Дания.

Проектът е с продължителност две години и целта му е да се създаде синергия между три области – грижа, изкуство и култура и технологии, за да подобри живота на хората с деменция и на техните болногледачи. Партньорите имат различни експертизи, които ще допринесат за създаването на иновативни подходи към деменцията.

До момента е осъществена една среща с партньорите, на която бе обсъдена концепцията на проекта и бяха споделени различни добри практики и методи за грижа при хора с деменция. Бе организирано и обучение, на което бяха обсъдени над 21 обучителни сценария за деменцията, които представляват различни иновативни подходи за комуникация и грижа за хора с деменция. Част от тях включват разказване на истории, разходки в музеи, прекарване на време на открито, изпозлване на дигитални инструменти, използване на различни артистични похвати, взети от различните видове изкуства като музика, изобразително изкуство, танци, театър и други. Партньорите се запознаха и с възможностите на онлайн платформата Mozilla Hubs, която ще бъде интегрирана в проекта. Представители на сдружението имаха възможността да се запознаят с научни материали и практики при деменция.

Бе направено и проучване на осъществените до момента практики при грижа за хора с деменция, включващи трите области по проекта, в различните държави, включително и в България. Резултатите показват нуждата от иновативни терапии, комбиниращи различните подходи към деменцията, за да могат хората с деменция и техните болногледачи да живеят по-пълноценно.

Повече информация за проекта може да намерите на страниците на AIDA във: Фейсбук и Инстаграм.