ГС „Алцхаймер – България“ работи по проект „Кучешки приятели на деменцията“

ГС „Алцхаймер – България“ работи по проект „Кучешки приятели на деменцията“, финансиран по програмата „Проекти за солидарност“ към „Европейския корпус за солидарност„. Проектът стартира края на лятото на 2021 година и е с продължителност една година, като финансирането е в размер на 6 740 евро.

Целите на програмата са свързани с ангажиране на младите хора в обществените проблеми и повишаване на уменията им за ръководене на проекти, затова проектът се реализира от пет млади доброволки, които имат подкрепата и насоките на ментор от сдружението.

Проектът има за цел да повиши осведомеността относно проблемите и нуждата от комуникация на хората с деменция. Той се фокусира и върху нуждата от подобряване на отношението  на обществото към бездомните животни. Така резултатите от проекта „Кучешки приятели на деменцията“ са насочени към това да се предложи нова социална услуга, в която да бъдат ангажирани бездомни животни от приют, за подобряване на емоционалното състояние на хората с деменция.

Дейностите по проекта включват срещи между хора с деменция от дом за възрастни хора „Александровска“ с кучета от приют „Every dog matters EU”. На срещите ще присъстват петте доброволки и психолози, за да отчетат ползите от подобна комуникация и да се състави доклад, който ще бъде качен на сайта на сдружението.

До момента по проекта са проведени две обучения на доброволците на теми: „Какво представлява деменцията?“, „Как да общуваме с хората с деменция в домовете за възрастни?“ и „Как да ръководим и отчитаме проекти?“.

Партньор по проекта е приютът „Every dog matters EU”, който се застъпва за идеята да се включат животни в социалните и здравните услуги за повишаване на емоционалното състояние на пациентите и за включване на животните в обществения живот.

През април месец, съвместно с приюта, предстои да се проведе обучение, на което ще се дискутират начините за обучение на кучета, за да бъдат включени в грижата за пациенти и – по-специфично – в грижата за хора с деменция.

„Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.“