ГС „Алцхаймер – България“ започна работа по проекта DementiaCare

На 31 май – 1 юни 2022 г. гражданско сдружение „Алцхаймер – България“ участва в първата среща (Kickoff Meeting) във Флоренция, Италия по проекта „DementiaCare“ по програмата Еразъм+, който се осъществява в партньорство с организации от Турция, Испания, Италия, Португалия, Словакия и Великобритания. На нея представители на сдружението разказаха повече за работата на ГС „Алцхаймер – България“ и споделиха повече за положението на хората, засегнати от Алцхаймер, в България.

Основните цели на проекта са:

1. да осигури цялостна програма за обучение на обучители, така че да се достигне до по-задълбочено разбиране за естеството на деменцията и нуждите на пациента, както и да им предостави необходимите умения за работа в здравния и социалния сектор;

2. да оцени ефективността на конкретна учебна програма;

3. да популяризира знания и факти за това как една високоспециализирана учебна програма, базирана на използването на арт терапия, може да бъде приложена при лечението на деменция и как може да подобри качеството на живот на хората с деменция.

4. да спомогне за обмяната на опит на европейско ниво чрез обмен на добри практики, курсове за обучение, съвместни дейности и т.н.

Проектът DementiaCare е с продължителност 2 години, като дългосрочната му цел е да разработи методология за обучение, базирана на използването на арт терапия, като средство за лечение за редуциране на поведенческите симптоми на деменция (в ранните стадии на заболяването), и да популяризира повече информация за комплексната клинична картина на деменцията.