0898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Подпиши петиция

Писмена декларация, за изготвяне на Национален план за деменциите. Всяка година 1,4 милиона европейци развиват някаква форма на деменция, като Световната здравна организация изчислява, че 6,4 милиона души в Европейския съюз живеят с деменция. Деменцията и свързаните с нея здравни последици, имат огромно отражение върху засегнатите лица, техните семейства, полагащите грижи за тях, както и върху обществото като цяло. Европейските държави признават борбата с последствията от деменциите за приоритет и изготвят национални планове. В България има 100 000 с деменция. България е една от малкото страни в Европа, в която правителството не е приело Национален план за подкрепа на семействата, засегнати от деменцията. Затова призоваваме Народното събрание и Правителството на Република България да определят борбата с болестта на Алцхаймер и други видове деменция за приоритет. Да осигурят координация между здравна и социална системи, както и професионално обучени специалисти и болногледачи в помощ на семействата. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, ще се внесе в Народното събрание.