„ИЗПОЛЗВАЙ ИЛИ ГУБИШ“

Проектът „ИЗПОЛЗВАЙ ГО ИЛИ ГО ГУБИШ“ има за цел да предотврати и привлече вниманието към болестта на Алцхаймер чрез разработване на иновативни практики и осъществяване на съвместни инициативи, взаимно обучение и опит, за да насърчи сътрудничеството на европейско равнище. Координатор и инициатор на този проект е общинската администрация на гр. Кахраманмараш, Турция.

Парньори са:

Основният продукт от този проект е изработване на Наръчник в помощ на семействата и болните с началната фаза на болестта. В Наръчника ще се представи здравословен стил на живот и хранене за хората над 65 години. Препоръките, изписани в Наръчника, ще бъдат използвани както в Турция, така и в другите страни, европейските партньори по проекта. Наръчникът ще бъде създаден на английски и ще бъде преведен на езиците на всички партньори, както и на арабски.

Проектът стартира през февруари 2019 с първата опознавателна среща между партньорите в гр. Кахраманмараш. Вече се проведе и втората планирана среща в Палермо.

Следващата среща ще е в началото на септември в Трикала.