Cрещи за взаимопомощ „АЛЦХАЙМЕР КАФЕ-ПРИЯТЕЛИ НА ДЕМЕНЦИЯТА“.

Сани заедно с майка си

Гражданско Сдружение „Алцхаймер – България” обявява подновяването на срещите на близките на болни от деменция в ГРУПАТА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ „АЛЦХАЙМЕР КАФЕ-ПРИЯТЕЛИ НА ДЕМЕНЦИЯТА“.

Групата дава възможност на семейства, докоснати от проблема, да споделят преживяванията си, свързани с грижата за болните, да черпят актуална информация, да получават и дават подкрепа. Групата осигурява активен, разнообразен и пълноценен социален контакт за близките, които обгрижват диагностицирани със заболяването пациенти. Той намалява усещането за изолация и затвърждава идеята, че не сме сами в трудностите, породени от болестта.

В групата за взаимопомощ се събираме един път месечно като всеки път ще се разглеждат и дискутират различни теми, предварително планирани и съобразени с нуждите на сформираната група.

Срещите се организират и провеждат в защитена среда и спокойна атмосфера, която гарантира конфиденциалността на присъстващите и споделената информация.

Групата е безплатна за участниците, благодарение на дарението на нашия член на сдружението Станислава Цоцоманска (Сани).

Срещите се провеждат на ул. Цар Симеон 37, в офиса в надпартерния етаж на сградата на ъгъла на ул. Будапеща и ул. Цар Симеон 37.

За информация относно терапевтичната група, можете да пишете на следната електронна поща: jenia.milusheva@gmail.com или да се свържете на телефон 0898858505.

Актуална информация относно следващата среща на групата можете да намерите във фейсбук групата на Гражданско Сдружение „Алцхаймер – България”.

От името на Алцхаймер България благодарим сърдечно на Сани, както и на нейната майка, за дарението към нашето сдружение, с което ще имаме възможност да продължим срещите за взаимопомощ в програмата Алцхаймер Кафе „Приятели на деменцията“.