Съвместен проект за изработване на специализиран дневен център за лица с Алцхаймер

Logo Active Citizens Fund

През месец юли 2020 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България” и Гражданско сдружение „Алцхаймер – България” започват изпълнението на едногодишен съвместен проект „Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция”.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014-2021. Одобреното финансиране е в размер на 8360.00 евро.

Основната цел на проекта е изработване на концепция за специализиран дневен център за лица с Алцхаймер и други форми на деменция, заедно със свързани съпътстващи услуги в общността, като принос за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа и съответния план за действие за периода 2018-2021 година.

Проектът е насочен към институциите, а ползватели ще бъдат живеещите с болестта на Алцхаймер, деменция и сродни заболявания и техните семейства. Ще бъде осъществено проучване на съществуващи подобни услуги в Европа и тяхната ефективност за обществото.