„Алцхаймер България“ участва в работилница по дигитална комуникация на TIME HEROES

групата студенти под менторството на Бояна Стоилова, които обсъждат комуникационна стратегия за сдружението

На 20 април, доброволци от гражданско сдружение „Алцхаймер България“ участваха в Про боно работилница, организирана от TIME HEROES, с фокус върху онлайн маркетинга и комуникациите в дигиталното пространство. В рамките на 5 часа млади студенти разсъждаваха върху комуникационни казуси, за да спомогнат комуникационната стратегия и онлайн съдържанието ни. Студентите работиха под менторството на Бояна Стоилова, а цялостният проект се осъществява с подкрепана на Университета за Национално и Световно стопанство.

Сдружение „Алцхаймер България“ бе една от три огранизации, специално избрани да се включат в работилницата, за да оптимизират своята комуникационна ефективност. Събитието се случва в рамките на проектът BEESE, чиято цел е да увеличи възможностите за реализация сред младите хора чрез работилници за професионално доброволчество. Форматът ще помогне на студентите да натрупат ценен професионален опит и ще увеличи социалната им ангажираност, като ги запознае с каузите около тях. Повече информация за проекта може да се намери тук: beeseprobono.eu.

Работилницата ни даде възможност да приобщим нови и млади хора към инициативата „Приятели на деменцията“ и да повишим тяхната информираност за заболяването и за важността от това заедно да изградим едно по-приятелски настроено общество към деменцията.

групата студенти под менторството на Бояна Стоилова, които обсъждат комуникационна стратегия за сдружението

групата студенти под менторството на Бояна Стоилова, които обсъждат комуникационна стратегия за сдружението Сертификати за участниците